Pluimveeweb: Vogelgriep op twee leghennenbedrijven in Lunteren: vijf bedrijven uit voorzorg geruimd

20-04-2022
Op twee pluimveebedrijven met legkippen in Lunteren (GD) is woensdag vogelgriep H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 280.000 kippen op de besmette bedrijven geruimd.

In de 1 kilometerzone rondom besmette bedrijven liggen vijf andere bedrijven met pluimvee. Deze bedrijven worden uit voorzorg geruimd om verspreiding naar de omliggende bedrijven te voorkomen. Deze bedrijven liggen in pluimveedicht gebied.

Monitoring

Binnen de 3 kilometerzone liggen 52 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden bemonsterd voor onderzoek op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. Een deel van de bedrijven in de 3 kilometerzone zijn al meegenomen in de bemonstering en monitoring na de besmetting in Barneveld van 15 april 2022.

232 pluimveebedrijven in 10 kilometerzone

In de 10 kilometerzone liggen nog 232 andere pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. Een groot deel van deze bedrijven ligt in de zone waar eerder een vervoersverbod voor is afgekondigd na de besmettingen in Lunteren van 12 april 2022 en Barneveld van 15 april 2022.

Vogelgriep in Voorthuizen

Afgelopen nacht werd ook vogelgriep H5 bevestigd op een legbedrijf in Voorthuizen. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 26.000 kippen op het besmette bedrijf geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel en Warenautororiteit (NVWA).

In de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere bedrijven met pluimvee. Binnen de 3 kilometerzone liggen 25 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden bemonsterd voor onderzoek op vogelgriep.

Advies Deskundigengroep Dierziekten

Met de besmetting van de legbedrijven in Lunteren zijn er nu vijf besmettingen in deze regio in twee weken tijd. Waar tot nu toe doorgaans besmettingen waarschijnlijk veroorzaakt werden door besmetting vanuit wilde watervogels, is het de vraag hoe deze recente besmettingen in de Gelderse Vallei tot stand zijn gekomen. Het betreft een pluimveedicht gebied waar relatief weinig watervogels komen. Minister Staghouwer heeft de Deskundigengroep Dierziekten daarom gevraagd de situatie te duiden en gevraagd of er extra maatregelen mogelijk zijn om verdere verspreiding te beperken.

Bekijk hier de regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren IV 2022 en hier de regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren V 2022 en hier de kaart van het 3 kilometer vervoersbeperkingsgebied in Lunteren IV 3 en hier de de kaart van het 10 kilometer vervoersbeperkingsgebied Lunteren IV en hier de kaart van het 3 kilometer vervoersbeperkingsgebied Lunteren V en hier de kaart van het 10 kilometer vervoersbeperkingsgebied Lunteren V.

Tekst: Stefan Buning

 
 

Inloggen op de ledenportal