Pluimveeweb: 'Enten nog niet de oplossing tegen vogelgriep'

20-04-2022
„Enten is nog niet de oplossing tegen vogelgriep. Eerst moet er namelijk een entstof zijn die 100 procent beschermt tegen alle varianten van het virus die in een land voorkomen.” Dat zegt Joost Kemperman, buitendienstman moederdieren en eendagskuikens van broedei-exporteur Haanstra in Zuidwolde (DR).

Hij gaf woensdag 13 april een korte presentatie op een bijeenkomst van Agrivaknet in Deventer, waarin de aanpak van vogelgriep centraal stond. Alle deskundigen waren het tijdens de bijeenkomst eens, dat (wereldwijd) enten een essentieel onderdeel is om het aantal uitbraken op pluimveebedrijven sterk te verminderen.

In oktober dit jaar is er een internationale bijeenkomst over vogelgriepvaccinatie. Daar komen belangrijke vertegenwoordigers uit grote pluimvee-exporterende landen bijeen. Kemperman hoopt dat de vertegenwoordigers daar een akkoord bereiken dat vaccinatie internationaal aanvaard wordt. „Vogelgriep zorgde de afgelopen jaren in meerdere landen wereldwijd voor uitbraken. Het is niet meer een lokaal probleem dat slechts in één land voor uitbraken zorgt. Biosecurity (hygiëne) is extreem belangrijk, maar alleen daarmee red je het niet meer. Vaccinatie kan een essentieel onderdeel zijn van de oplossing”, vindt ook Kemperman. „Vaccinatie moet echter wel internationaal geaccepteerd worden, zodat er geen handelsbelemmeringen meer zijn bij vaccinatie”, benadrukt hij.

‘100 procent beschermen’

In Mexico wordt gevaccineerd tegen het virus, maar toch komen daar uitbraken voor op pluimveebedrijven. Dat zei pluimveedierenarts Sjaak de Wit van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en de Universiteit Utrecht eerder tijdens de bijeenkomst. „Wanneer een vaccin geen 100 procent dekking heeft, dan heeft het geen zin”, reageert Kemperman. „Er moet eerst een entstof ontwikkeld worden die 100 procent beschermt tegen het virus – oftewel alle voorkomende vogelgriepvirussen in een land.”

Hij vergelijkt het met Newcastle Disease (NCD). „Er zijn vaccins die 100 procent beschermen tegen NCD. Vrijwel alle landen ter wereld zetten deze in. Er zijn slechts her en der NCD-uitbraken in landen waar niet gevaccineerd wordt tegen NCD”, verklaart hij. „Onder meer vanwege de lagere pluimveedichtheid en ziektedruk wordt bijvoorbeeld in Zwitserland en Zweden niet gevaccineerd tegen NCD”, aldus Kemperman.

Biosecurity

Samen met een goede biosecurity (hygiëne) kan vaccinatie volgens hem wel een belangrijk onderdeel van de oplossing zijn. „Recent is er een bosgebied op de Veluwe gesloten, omdat ze daar veel dode vogels vonden die met vogelgriep besmet waren. Dit laat zien dat het virus nadrukkelijk aanwezig is in Nederland en dat de virusdruk erg hoog is. De uitbraken op Nederlandse pluimveebedrijven tonen bovendien aan dat het virus ook opduikt op bedrijven waar alle hygiëneregels goed nageleefd worden.”

Wanneer enten nu al de oplossing was, hadden integraties in Rusland en de Verenigde Staten al lang gevaccineerd tegen vogelgriep, stelt Kemperman. „Die integraties, zoals Tyson in de Verenigde Staten, hebben alle schakels in de keten in eigen hand, en hebben dus veel minder te maken met handelsbelemmeringen dan een individuele pluimveehouder in Nederland.”

„De internationale vogelgriepvaccinatiebijeenkomst in oktober is heel belangrijk. Daar moet een akkoord komen dat vaccinatie internationaal geaccepteerd wordt – zonder handelsbelemmeringen. Vervolgens moeten farmaceuten vaccins ontwikkelen die beschermen tegen alle varianten van het virus (die in een land voorkomen). Nadat deze vaccins getest zijn, kunnen ze wereldwijd breed worden ingezet. Samen met een hoge biosecurity kunnen we zo het aantal vogelgriepuitbraken op pluimveebedrijven sterk verlagen”, vat hij samen.

Ongewis

Volgens Kemperman is het nu nog ongewis of vaccinatie van vleeskuikenouderdieren in Nederland gevolgen heeft voor de handel in broedeieren. „Als vaccinatie over enkele jaren breed geaccepteerd wordt, en andere grote broedei-exporteurs zoals Turkije en Hongarije doen het ook, dan hoeft het geen gevolgen te hebben. Maar dat is nu nog allemaal ongewis. We moeten eerst de uitkomst van de bijeenkomst in oktober afwachten. Hopelijk komt daar groen licht voor vaccinatie.”

 
 

Inloggen op de ledenportal