Boerderij: Kuipers: huidige vogelgriep geen groot risico voor mens

19-04-2022

Redactie

Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Hoewel de huidige uitbraak van vogelgriep in Europa de grootste is sinds jaren, is er op dit moment geen acute dreiging dat deze uitbraak tot een pandemie onder mensen zal leiden. Dat zegt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers in reactie op vragen van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.

Ouwehand vindt dat het ministerie van Volksgezondheid de leiding moet nemen en in moet grijpen in de pluimveehouderij om de volksgezondheid te beschermen. Ze vreest dat het vogelgriepvirus direct of via varkens zal worden overgedragen op mensen en zo tot een nieuwe pandemie zal leiden, zoals dat eerder ook meermaals gebeurde.

Nauwlettend in de gaten gehouden

Kuipers zegt tijdens het vragenuur dat de situatie rondom vogelgriep nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Zo wordt van het virus dat wordt aangetroffen bij besmettingen bepaald hoe zoönotisch de variant is. Van de vogelgriepvariant die nu in Europa rondwaart, is in ieder geval één overdracht van dier op mens bekend, bij een persoon die intensief contact had met pluimvee in Engeland. Om tot een pandemie te komen, moet het virus niet alleen van dier op mens, maar vervolgens ook van mens op mens kunnen overspringen, legt Kuipers uit. Dat is op dit moment niet het geval.

Hoogpathogene vogelgriep in Barneveld

Kuipers deelt de zorg van de PvdD, nu er een besmetting met hoogpathogene vogelgriep is in Barneveld, in het hart van de Nederlandse pluimvee-industrie. “De vogelgriepuitbraak houdt Nederland, maar ook de rest van Europa langdurig in de greep en er is ook geen zicht op het aflopen van deze epidemie”, zegt Kuipers. De huidige aanpak, van het zo snel mogelijk opsporen en ruimen van besmette dieren, is volgens hem de beste en snelste manier om virusvermenigvuldiging en verdere verspreiding aan te pakken en om zo de kans op virusmutaties te stoppen. “Het zoönotische risico van de vogelgriepvarianten die op dit moment in Nederland rouleren, is volgens deskundigen klein”, zegt Kuipers. Hij voegt eraan toe dat er alles aan wordt gedaan om het risico voor de volksgezondheid zo klein mogelijk te houden, omdat wel is gezien dat zoogdieren besmet zijn geraakt na het eten van besmette kadavers.

Ingrijpen

PvdD, SP en PvdA riepen de minister op om verder in te grijpen om een pandemie te voorkomen. Kuipers zegt dat op dit moment niet te doen, omdat er al jaren een pandemische dreiging is. Daar is het zoönosebeleid ook op ingericht. Als er reden voor is, zal VWS de leiding nemen in plaats van LNV. Voor de zomer komt het kabinet met een verder uitgewerkt zoönosebeleid.

 
 

Inloggen op de ledenportal