Pluimveeweb: 'Vaccinatie tegen vogelgriep is geen oplossing voor de korte termijn'

22-04-2022
Vaccinatie tegen vogelgriep is geen oplossing voor de korte termijn, stelt minister Henk Staghouwer van LNV. Door Nederland, Frankrijk en Hongarije worden proeven gepland om vaccins tegen vogelgriep te testen op effectiviteit. De eerste proeven in Nederland zouden in juli kunnen starten. Minister Staghouwer ziet geen ruimte om processen rond vaccinatie te versnellen. Dat schrijft hij donderdag 21 april in een brief aan de Tweede Kamer.

Vaccinatie kan een veelbelovende aanvullende maatregel zijn om de gevolgen van vogelgriep te beperken, maar voordat duidelijk is op welke manier vaccinatie is in te zetten, moet duidelijk zijn in hoeverre vaccins verspreiding van virus tegengaan, stelt Staghouwer. Subklinische verspreiding van het virus, waardoor de verspreiding ongemerkt kan verlopen, is onwenselijk.

In Nederland wordt een proef gepland om de effectiviteit van enkele recente vaccins te bepalen, onder gecontroleerde omstandigheden. Hierbij wordt vooral gekeken naar het vermogen van vaccins om spreiding van hoogpathogene virusvarianten in een gevaccineerd koppel tegen te gaan. Het moment dat de proef kan starten hangt onder andere af van het moment van goedkeuring door de Centrale Commissie Dierproeven en de beschikbaarheid van faciliteiten. De proef start naar verwachting in juli.

Er wordt tevens verkend of er mogelijkheden zijn om vaccins te onderzoeken onder veldomstandigheden. Staghouwer heeft ook geregeld contact met de Europese Commissie en andere lidstaten om te kijken hoe van elkaars ervaringen valt te leren en om zaken rondom vaccinatie op elkaar af te stemmen. De Europese Commissie werkt met de lidstaten aan het opstellen van een gedelegeerde verordening waarin voorwaarden voor vaccinatie en monitoring worden opgenomen. Deze verordening wordt op korte termijn voor publieke consultatie openbaar gemaakt. Lees hier de complete Kamerbrief over de vogelgriepsituatie van donderdag 21 apri 2022.

Tekst: Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal