Pluimveeweb: 'Vogelgriep mogelijk via stofdeeltjes of veertjes naar andere bedrijven in Gelderse Vallei'

10-05-2022
„Het is onduidelijk hoe het vogelgriepvirus zich in de Gelderse Vallei tussen pluimveebedrijven verspreidde", zegt Nancy Beerens van de WUR. „Twee pluimveebedrijven in Lunteren waren van dezelfde eigenaar, hier is dus een directe link tussen de bedrijven. Voor de overige bedrijven heeft tracering geen directe contacten tussen bedrijven kunnen vaststellen. Het virus kan meeliften met personen, materialen en vervoermiddelen. Ook kan het virus worden overgedragen via stofdeeltjes of veertjes, wanneer deze door wind bij een naburig bedrijf terechtkomen. Het vogelgriepvirus kan zich niet verspreiden via de lucht.”

Beerens is hoofd van het Nederlands Referentie Laboratorium voor Aviaire Influenza (AI, vogelgriep) bij Wageningen Bioveterinary Research (WBVR).

De vogelgriep die de afgelopen weken pluimveebedrijven in de Gelderse Vallei teistert, lijkt verspreid tussen de bedrijven onderling. Waarschijnlijk zijn eerst twee bedrijven in het gebied besmet geraakt door wilde vogels, waarna het virus zich naar andere plekken in het gebied kon verplaatsen. Dat wees onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research onlangs uit. Meerdere pluimveebedrijven in de Gelderse Vallei raakten de afgelopen weken besmet met vogelgriep.

Pluimveehouders zijn zeer benieuwd hoe het vogelgriepvirus zich verspreidde tussen de pluimveebedrijven. Daar kan WBVR dus geen antwoord op geven. Pluimveehouders zijn ook benieuwd hoe lang de incubatietijd is van de hoog pathogene vogelgriep die pluimveebedrijven in Nederland nu teistert. Oftewel hoe lang de tijd is die verstrijkt tussen de besmetting en de eerste klinische symptomen van de ziekte. „De tijd tussen introductie van het virus en het moment dat de infectie op stalniveau zichtbaar is, wordt geschat op 5 tot 15 dagen. Dit is sterk afhankelijk van diersoort, de hoeveelheid virus waarmee de infectie gestart is, en de specifieke virusstam”, zegt Beerens.

„Een infectie met hoog pathogene H5N1 vogelgriep veroorzaakt bij leghennen duidelijk ziekte en sterfte. De symptomen zijn minder duidelijk bij vleeseenden, en mogelijk ook bij vleeskuikens en opfokdieren. Bij deze pluimveetypen kan het dus langer duren voordat er signalen komen die op infectie wijzen en er een verdenking ontstaat”, legt Beerens uit.

 
 

Inloggen op de ledenportal