Pluimveeweb: Leghennenstapel EU stijgt licht; aandeel kooivrij neemt toe

08-05-2022
De leghennenstapel in de Europese Unie steeg vorig met 1 procent. Daarnaast vond er een verdere verschuiving naar niet-kooi systemen plaats.

Jaarlijks publiceert de Europese Commissie (EC) de statistieken met het aantal leghennen en het houderijsysteem in de 27 landen van de EU (zonder het Verenigd Koninkrijk na de Brexit). Ieder land moet deze gegevens doorgeven in het kader van de EC regelgeving. Of ieder land dit op dezelfde manier en even rigoureus uitvoert, is de vraag, volgens de Vlaamse belangenbehartiger Landsbond Pluimvee. Anderzijds geven deze cijfers toch bepaalde trends weer wat het aantal kippen betreft evenals de verschuivingen in houderijsystemen binnen de EU en in de diverse landen.

Enkele belangrijke trends in vergelijking met 2020 kunnen hieruit gefilterd worden, aldus de Landsbond Pluimvee.

  1. De totale legkippenpopulatie in de EU is in vergelijking met 2020 lichtjes toegenomen. In 2021 waren er 376,0 miljoen legkippen in de EU (372,4 miljoen in 2020) of een toename met 1,0%.
  2. De verschuiving van verrijkte kooi (- 3,1%) gaat naar scharrel (+ 1,7%), vrije uitloop (+1,1%) en bio (+0,4% ). Vooral in Nederland is er een belangrijke verschuiving te zien van verrijkte kooi (van 15,2% in 2020 naar 7,8% in 2021) naar vooral vrije uitloop (+5,0%) en in mindere mate bio-huisvesting (+2,2%).
 
 

Inloggen op de ledenportal