Pluimveeweb: NVP: Overheid legt rode loper uit voor vogelgriep

15-05-2022
De overheid legt de rode loper uit voor vogelgriep, stelt de NVP. „Nieuwe (natte) natuurgebieden werken als een magneet voor wilde watervogels en vormen hiermee een risico voor Nederlandse pluimveebedrijven", zegt NVP-voorzitter Bart-Jan Oplaat.

De aanleg van nieuwe natuurgebieden werkt ziekte uitbraken in de hand, volgens Oplaat. De NVP-voorzitter roept op om te stoppen met het uitrollen van de rode loper voor nog meer besmettingen.

In interviews op radio en onlangs in dagblad Tubantia gaf Oplaat onlangs zijn visie op de aanleg van nieuwe natuurgebieden. Vooral het weren van nog meer ganzen in de buurt van pluimveebedrijven stuitte op veel commentaar van journalisten. De journalisten zien het zo: 'als de plaats van de stallen fout is, dan moeten de stallen elders'. Oplaat reageert daarop dat het aantal ganzen in 20 jaar tijd exponentieel is gegroeid en daarmee ook het aantal uitbraken van vogelgriep. Waterschappen, provincies en gemeenten zouden zich bij de inrichting van natuurgebieden breder moeten laten voorlichten over mogelijke gevolgen van hun keuzes.

Een groep pluimveehouders heeft samen met NVP en LTO/NOP met ondersteuning van Avined ervaring opgedaan bij ontwikkelingen rondom de Vecht. De samenwerking met de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen verliep positief, aldus de NVP. Er is veel kennis opgedaan en gedeeld in de vorm van een factsheet, checklist en gebiedsinventarisatie, dankzij de betrokkenheid van Wageningen Bioveterinary Research en Sovon. Deze informatie zal breder gedeeld gaan worden, om te voorkomen dat onbedoeld nog vaker bij pluimveehouderijen de rode loper wordt uitgelegd voor wilde vogels die het vogelgriepvirus verspreiden.

Tekst: Tom Schotman

Bron: Nederlandse Vakbond Pluimveehouders

 
 

Inloggen op de ledenportal