Pluimveeweb: Belgische ophokplicht na half jaar afgeschaft

16-05-2022
De Belgische overheid heeft per direct de ophokplicht voor pluimvee in het land afgeschaald. Vanwege de aanhoudende golf aan vogelgriepbesmettingen was er sinds november 2021 in België een ophokplicht.

Dat de ophokplicht in België niet langer van kracht blijft, is niet omdat het vogelgriepvirus niet meer aanwezig is. De Belgische overheid maakt de keuze op basis van het dierenwelzijn. 'Het is vanuit het oogpunt van dierenwelzijn niet doenbaar om hobbypluimvee en dieren bestemd voor buitenbeloop blijvend op te hokken', schrijft de Belgische regering.

Geen verhoogd risico meer

De beleidsbepalers denken niet dat vogelgriep nog verdwijnt in de zomerperiode, maar wel dat het risico op besmettingen kleiner is dan in de winter. 'Ondanks het blijvende risico op besmetting voor pluimvee en hobbypluimvee, is dit risico wel gevoelig minder dan in de afgelopen maanden. Minister Clarinval acht het daarom op advies van het FAVV nuttig om de maatregelen aan te passen, die hij op 15 november 2021 had geactiveerd door het afkondigen van een periode van verhoogd risico voor vogelgriep', schrijft de Belgische pluimveeorganisatie Landsbond Pluimvee.

De aanpassingen in België gingen in op zaterdag 14 mei en betreffen het volgende:

  • De ophokverplichting wordt opgeheven, zowel voor hobbypluimvee als voor professioneel gehouden pluimvee.
  • Het verplicht binnen drenken van hobbydieren wordt eveneens opgeheven.
  • Het binnen of afgeschermd voederen van alle pluimvee blijft verplicht.
  • De huidige regeling omtrent het uitladen van slachtpluimvee blijft eveneens behouden. Wel wordt de uitlaadperiode verlengd tot 10 dagen. Dit doet geen afbreuk aan de striktere bioveiligheid die met deze activiteit moet blijven gepaard gaan.
 
 

Inloggen op de ledenportal