Pluimveeweb: Huidig vogelgriepvirus kent zeer laag zoönotisch risico

18-05-2022
Er is weinig risico dat het vogelgriepvirus dat nu in Europa rondwaart, over kan springen op mensen. Dat stelt minister Ernst Kuipers (VWS) in antwoord op vragen van Esther Ouwehand (PvdD). „Het risico dat het vogelgriepvirus ziekte bij mensen veroorzaakt is zeer beperkt.“

Ouwehand ziet een gevaar dat het huidige vogelgriepvirus kan overspringen op mensen, en een nieuwe pandemie kan veroorzaken. Zij wil daarom dat het ministerie van VWS ingrijpt.

Azië

Maar Kuipers schat dat gevaar als zeer laag. Ouwehand stelt dat bepaalde varianten van het vogelgriepvirus in het verleden al tot ziekte bij mensen, en zelfs tot sterfgevallen, hebben geleid. Maar dat gebeurde voor het overgrote deel in Azië, legt Kuipers uit, en het ging om een andere variant van het virus.

Besmetting van mensen met stammen van het huidige virus is tot nu toe enkel gebeurd „door direct en intensief contact met besmette dieren“, schrijft de minister. Bijvoorbeeld in Aziatische landen bij het slachten van besmette dieren en op open vogelmarkten - maar wel met een ander subtype van het virus.

Nauw contact

In Europese landen komt deze manier van blootstelling nauwelijks voor. In december is een besmetting vastgesteld in Engeland, bij een persoon die voor een langere periode nauw contact had gehad met zijn vogels, maar die man is verder nauwelijks ziek geworden.

Kuipers schat het risico dat de huidige variant van de vogelgriep op mensen overspringt als zeer beperkt. „Besmetting van mensen met de voorkomende stammen van vogelgriep gebeurt op dit moment alleen door direct en intensief contact met besmette dieren, bijvoorbeeld in Europa door onvoldoende bescherming bij ruiming ban besmette bedrijven of intensief samenleven met besmette dieren. Er is geen mens-op-mens-transmissie bekend.“

Lees het complete antwoord van minister Kuipers hier.

 
 

Inloggen op de ledenportal