NieuweOogst: Nederlandse proef met vogelgriepvaccins start op korte termijn

19-05-2022

Een vaccinatieproef tegen vogelgriep onder gecontroleerde omstandigheden start op korte termijn in Nederland. De eerste resultaten verwacht landbouwminister Henk Staghouwer in het vierde kwartaal van dit jaar.

Staghouwer wacht eerst de resultaten af van de proef bij Wageningen Bioveterinary Research in het Flevolands Lelystad voor hij vervolgstappen zet. Het gaat daarbij om een veldproef, meldt hij in reactie op Kamervragen. Over de eigenschappen van kandidaatvaccins is nog weinig bekend. De Europese Unie laat vaccineren van pluimvee onder voorwaarden toe.

De minister erkent de noodzaak van een vaccin, maar noemt veiligheid daarbij het belangrijkst. 'De vaccins moeten veilig zijn voor mens en dier, en een vaccin moet in staat zijn virusverspreiding te voorkomen. Ik verwacht dat in elk geval ook volgend jaar nog onderzoek wordt uitgevoerd.'

Voorwaarden en monitoring
Samen met de lidstaten buigt de Europese Commissie zich nu over de aan vaccinatie te stellen voorwaarden en monitoring. Staghouwer geeft aan dat deze verordening op korte termijn voor publieke consultatie openbaar wordt gemaakt. In afwachting daarvan en de uitkomsten van lopende onderzoeken, waarvan die in Frankrijk en Hongarije, stelt hij een vaccinatiestrategie op.

In antwoord op Kamervragen geef de landbouwminister aan dat de handel in producten van gevaccineerde dieren in de EU onder voorwaarden mogelijk is. De Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) heeft in de standaard over vogelgriep opgenomen op welke wijze veilig in producten van gevaccineerde dieren kan worden gehandeld. 'Handel is dus mogelijk, maar is aan voorwaarden gebonden', verklaart Staghouwer.

 
 

Inloggen op de ledenportal