Pluimveeweb: 'Voordat vogelgriepvaccin op de markt komt is veel onderzoek nodig'

20-05-2022
Landbouwminister Henk Staghouwer verwacht eind dit jaar de eerste resultaten van een proef met een vogelgriepvaccin, uitgevoerd door de WUR. Hij verwacht echter ook dat er meer onderzoek nodig is. 'Ik zet nu in op een vaccinatieproef onder gecontroleerde omstandigheden en verken de mogelijkheden van het uitvoeren van een veldproef. Ik wacht eerst de resultaten af voor ik kijk welke vervolgstappen nodig zijn', schrijft Staghouwer als antwoord op Kamervragen.

'Het doen van wetenschappelijk onderzoek vraagt om een stapsgewijze en zorgvuldige benadering waarbij onderzoekers bij het doen van vervolgonderzoek gebruik maken van eerdere verkregen resultaten. Het is van het allergrootste belang dat de vaccins veilig zijn voor mens en dier, en dat een vaccin in staat is verspreiding van virus te voorkomen', schrijft Staghouwer in zijn antwoorden op vragen van D66.

Verkorte procedure

De minister verwacht dat farmaceuten snel aanvullende informatie leveren, maar daar is het nu nog wel wachten op. Staghouwer: 'Voorlopig is te weinig bekend over de eigenschappen van de mogelijke kandidaatvaccins. Er moeten eerst meer gegevens worden gegenereerd alvorens we over vervolgstappen kunnen praten. Het initiatief voor het indienen van een verzoek tot toelating van vaccins tot de markt ligt bij de farmaceutische industrie. Zij zullen de gegevens moeten aanleveren. Er is in de Europese diergeneesmiddelenverordening een passage opgenomen voor het aanvragen van een markttoelating voor vaccins in uitzonderlijke omstandigheden, zoals een vogelgriepuitbraak. Dit is een verkorte procedure, zodat ook vaccins waarvan de dossiers nog niet helemaal compleet zijn alvast gebruikt kunnen worden. Ook hier is de veiligheid de belangrijkste voorwaarde.'

Handel met gevaccineerd pluimvee is mogelijk, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden, schrijft de minister. 'Handel in producten van gevaccineerde dieren is in de EU onder voorwaarden mogelijk. De Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) heeft in de standaard over vogelgriep opgenomen op welke wijze veilig in producten van gevaccineerde dieren kan worden gehandeld. Handel is dus mogelijk, maar is aan voorwaarden gebonden.'

Zorgvuldig

Samen met de landbouwminister van Frankrijk zet Staghouwer zich in Europees verband in om vaccineren van pluimvee toe te staan. 'Het is van groot belang dat er snel een effectief vaccin komt, gezien de grote impact van vogelgriepuitbraken op het dierenwelzijn als op de ondernemers. De ontwikkeling en het testen van vaccins moet echter wel zorgvuldig gebeuren.'

 
 

Inloggen op de ledenportal