Boerderij: Vogelgrieprisico laag bij nieuwe natte natuur Gramsbergen

08-06-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Het risico op introductie van vogelgriepvirus op pluimveebedrijven in de omgeving van nieuw te ontwikkelen natte natuur bij Gramsbergen (Ov.) is laag.

 

Het risico op introductie van vogelgriepvirus op pluimveebedrijven in de omgeving van nieuw te ontwikkelen natte natuur bij Gramsbergen (Ov.) is laag. Dat blijkt uit een analyse van Sovon Vogelonderzoek Nederland en Wageningen Bioveterinary Research (WBVR).

De gemeente Hardenberg werkt samen met het waterschap Vechtstromen aan een plan voor de aanleg van een nevengeul langs de Overijsselse Vecht bij Gramsbergen. Ook op verschillende andere plaatsen in Nederland wordt nieuwe natte natuur ontwikkeld. Pluimveehouders maken zich zorgen over de grotere kans op vogelgriepuitbraken omdat natte natuurgebieden aantrekkelijk zijn voor watervogels die het vogelgriepvirus zouden kunnen overbrengen op pluimvee.

Lage dichtheid watervogels

De gemeente Hardenberg heeft daarom laten onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het risico op vogelgriep. Op basis van de beschikbare informatie schatten Sovon en WBVR het risico op de introductie van het hoogpathogene vogelgriepvirus op commerciële pluimveebedrijven rond Gramsbergen in als zeer laag. In het verleden vonden er op pluimveebedrijven in het bestaande, waterrijke Vechtgebied rond Gramsbergen geen uitbraken van vogelgriep plaats en bovendien zijn de dichtheden van overwinterende watervogels in deze regio volgens de onderzoekers laag in vergelijking met andere delen van Nederland.

De onderzoekers menen daarom dat door de realisatie van de nieuwe natte natuur bij Gramsbergen het risico op introductie van het hoogpathogene vogelgriepvirus op de omliggende pluimveebedrijven niet of nauwelijks toeneemt.

Verschillend per gebied

“Het ontwikkelen van nieuwe natte natuur leidt niet noodzakelijkerwijs standaard tot een verhoging van het risico op introductie van vogelgriepvirus op commerciële pluimveebedrijven in Nederland. Dit verschilt per gebied of regio, zoals we in dit specifieke geval ook laten zien”, aldus Armin Elbershttps://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Bioveterinary-Research/show-bvr/Vogelgrieprisico-in-natte-natuur-bij-Gramsbergen-laag.htm, epidemioloog bij WBVR.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal