Boerderij: Opnieuw vogelgriep eendenbedrijven in Hierden

10-06-2022

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

In Hierden (Gld.) is op twee eendenbedrijven vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant.

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden op het ene bedrijf 100.000 vleeseenden en op het andere bedrijf 6.000 vleeseenden en 8.300 leghennen geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Een van de twee bedrijven was in februari geruimd nadat op 4 februari vogelgriep op het bedrijf was vastgesteld.

Afgelopen dinsdag op 7 juni was ook bij een eendenbedrijf in Hierden vogelgriep vastgesteld. De twee besmette bedrijven liggen in het 1-km gebied rond dat besmette bedrijf en de besmettingen zijn aan het licht gekomen door screening van de bedrijven door de NVWA in dat 1-km gebied.

Bedrijven in omgeving

In het gebied van 1 kilometer rond het nieuw besmette eendenbedrijf in Hierden liggen drie andere pluimveebedrijven, waarvan één het geruimde bedrijf van 7 juni is, en één het pluimveebedrijf met vleeseenden en leghennen is dat nu ook positief is bevonden en geruimd zal worden. Het derde bedrijf uit de 1-kilometer zone was negatief in de screening en heeft geen directe contacten gehad met het besmette eendenbedrijf. Dit bedrijf zal worden geblokkeerd en bemonsterd op vogelgriep en zal dagelijks intensief gemonitord worden op onder meer de gezondheid van de dieren.

In de 3-kilometer zone rondom het besmette eendenbedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10-kilometerzone liggen 21 bedrijven, waarvoor het vervoersverbod al gold sinds de besmetting van het eendenbedrijf op 7 juni.

In het gebied van 1 kilometer rond het besmette pluimveebedrijf met vleeseenden en leghennen in Hierden liggen drie andere pluimveebedrijven, waarvan één het geruimde bedrijf van 7 juni is, en één het eendenbedrijf dat nu ook positief is bevonden en geruimd zal worden. Het derde bedrijf uit de 1- kilometer zone was negatief in de screening en heeft geen directe contacten gehad met het besmette bedrijf en zal worden geblokkeerd en bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief worden gemonitord.

In de 3-kilometer zone rondom het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf, maar dat staat leeg. In de 10-kilometer zone liggen 20 bedrijven, waarvoor het vervoersverbod al gold sinds de besmetting van het eendenbedrijf op 7 juni.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

 
 

Inloggen op de ledenportal