Boerderij: Weinig beweging in de eiermarkt

10-06-2022

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

De eiermarkt verschilde in de week na Pinksteren weinig van de week ervoor en de week daarvoor. Er was een ‘gezonde’ stemming, weinig spannends, de consumptie viel niet tegen, er waren goede bestellingen vanuit de retail, ondanks dat er een verkoopdag minder was. Het aanbod van eieren kon goed geplaatst worden

Een en ander leidde tot stabiele of licht stijgende prijzen, met uitzondering van Frankrijk, waar Rungis groothandelsnotering voor kooi-eieren gemiddeld over alle gewichtsklassen met meer dan een kwartje daalde, de S-eitjes waarvan de prijs gelijk bleef, niet meegerekend.

Barneveld noteerde onveranderd, na een wellicht de week ervoor iets te veel gestegen notering voor scharreleieren. De handelsnotering Amsterdamse Grossiers Index pluste over alle gewichtsklassen met een stuiver bij de witte scharreleieren en met bijna een dubbeltje bij de bruine. De Duitse Weser-Ems ging gemiddeld over alle gewichten bij de witte scharreleieren met drie en bij de bruine met zeven cent omhoog. En noteerde voor de witte kooi-eieren plus drie cent en voor de bruine onveranderd.

De NOP-richtprijs scharreleieren noteerde voor de witte 62-63 gram twee cent hoger op € 9,78 en voor de bruine vijf cent hoger op € 10,24. In dezelfde week in 2022 ging de richtprijs voor witte scharreleieren ook met drie cent omhoog (naar € 6,21) en noteerde die voor de bruine ook 5 cent hoger op (€ 6,87).

Afzet bio-eieren moeizaam

Afgaand op geluiden uit de markt, lopen scharreleieren goed weg, en lopen kooi-eieren minder makkelijk weg. Mede omdat die last hebben van aanbod uit landen in Oost-Europa.

De afzet van biologische eieren loopt slecht tot ‘superslecht’. De bio-eieren die voor zo’n 85% naar Duitsland gaan, ondervinden daar veel minder aftrek. Volgens een eierhandel/exporteur is de afzet van bio-eieren in Duitsland sinds Pasen met 5% tot 8% gedaald. Ook de Duitse marktanalist constateert dat: “Het veranderde consumptiegedrag van consumenten is niet zonder gevolgen voor de eiermarkt. Vooral de duurdere assortimenten hebben het zwaar. De vraag naar biologische eieren is momenteel waarschijnlijk het sterkst gedaald.” De reden hiervoor is ongetwijfeld de afnemende koopkracht van consumenten. Alles wordt duurder en het resultaat is een meer prijs- en volumebewust koopgedrag. Het is afwachten of en hoe snel de consument aan de hogere prijzen zal wennen of dat deze trend zich verder doorzet.

Kooi-industrie dominant

De industrie koopt nog steeds en voor weinig lagere prijzen dan vorig week. Het lijkt wel erop, aldus een handelaar, dat de onderkant van de markt wordt aangetikt. Wereldwijd is er sprake van een gezonde markt, met veel klanten met koopinteresse. Door het wegvallen van een deel van de kooi-eierenproductie verschuift de vraag soms wat naar consumptie-eieren. En die zijn ruim voldoende aanwezig.

De Duitse Weser-Ems industrienotering steeg deze week met twee cent naar € 1,42 voor scharreleieren en noteerde voor kooi-eieren gelijk op € 1,27. In Frankrijk daalde de Rungis-notering voor industrie-eieren met acht cent naar € 1,60. Dat had ook effect op de NOP-richtprijs voor industrie-eieren, waarin de Rungis is opgenomen: voor het eerst sinds zeven weken liepen de NOP voor industrie kooi- en scharreleieren uiteen. De NOP-industrienotering daalde voor kooi-eieren met 0,8 cent naar € 1,398 en voor scharreleieren met 0,2 cent naar € 1,414.

Stabiel

Handelaren verwachten de komende week weinig verandering. En dat de prijzen op het huidige niveau zullen blijven hangen. Met wellicht weer een klein plusje. Voor de weken daarna wordt een lager aanbod verwacht. Richting de zomer gaan er altijd wat meer koppels weg of worden geruid. Vanwege de hoge voerprijs gaan koppels nu wellicht wat eerder naar de slachterij. Er zijn geluiden dat legpluimveehouders de laatste weken/maanden terughoudend zijn (geweest) met het bestellen van nieuwe koppel omdat er geen prijs kon worden afgesproken voor de prijs voor de jonge hen. Wat ook samenhangt met de prijsontwikkeling van de voeders.

Prognose: prijshoudend.

Meer informatie over de prijzen van eieren vind je in Boerderij Marktprijzen:

 
 

Inloggen op de ledenportal