Pluimveeweb: Liveblog stikstof: 'Hardwerkende familiebedrijven wordt de nek omgedraaid'

14-06-2022
Volg hier de laatste ontwikkelingen rondom de kabinetsplannen met betrekking tot stikstof.

14 juni: Pluimveevertegenwoordigers boos: 'Plannen zijn totale waanzin'

NVP-voorzitter Bart-Jan Oplaat is woedend over de stikstofplannen van het kabinet. „Door de plannen verdwijnt 80 procent van de pluimveebedrijven uit Nederland”, schat hij in.

„Met één pennenstreek worden hardwerkende familiebedrijven de nek omgedraaid. Het ministerie van Landbouw heeft niet in de gaten hoeveel banen dit gaat kosten”, stelt de NVP-voorzitter. De hele periferie om de pluimveehouderij wordt ook zwaar getroffen volgens Oplaat. „Achter elke boer zitten tien banen. Wat doen de stikstofplannen met de totale economie en de leefbaarheid op het platteland? Het is totale waanzin.”

LTO/NOP-voorzitter Kees de Jong ziet de plannen ook niet zitten: „Als LTO hebben we ruim een jaar gelden een alternatief neergelegd in Duurzaam Evenwicht samen met andere belangenbehartigers en natuurorganisaties. Een plan dat goed is doorgerekend. Met die voorstellen heeft LNV niets gedaan. LVN zegt nu; zo gaan we het doen. Dit lijkt nergens op."

14 juni: Tweede Kamerlid Thom van Campen (VVD) verdedigt stikstofbeleid kabinet

Tweede Kamerlid Thom van Campen verdedigde afgelopen zaterdag tijdens het VVD-congres de kabinetsplannen over stikstof. Dat deed hij door te zeggen dat de ‘kwetsbare natuurgebieden in een hele slechte staat zijn’ en ‘we 15 jaar achterstallig onderhoud moeten inhalen’. Bekijk hier de video over het congres.

14 juni: Foodvalley: „De plannen zullen het uiterste vragen van de veerkracht van onze boeren”

Wethouder van de gemeente Ede Jan Pieter van der Schans ziet dat het nieuws over de nieuwe reductiedoelstellingen hard aan komt bij in de boeren in de Foodvalley regio. Hij noemt de doelstellingen in het gebied ‘ontzettend hoog’ en dat deze gaan leiden tot een andere omvang van de agrarische sector.

De regio wil er alles aan gaan doen om de boeren te ondersteunen, wel roepen ze het kabinet op daar ruimte voor te bieden. „Er is individuele begeleiding nodig voor boeren die willen stoppen, en er is individuele begeleiding nodig voor boeren die willen doorgaan”, aldus wethouder Van der Schans.

Lees hier zijn volledige reactie namens de regio Foodvalley.

 

13 juni: ‘Zware boodschap voor boeren’

CDA-Kamerlid Derk Boswijk ziet in de plannen van het kabinet een zware boodschap voor veel boeren, die buiten hun schuld al lange tijd in onzekerheid leven. Hij reageerde in een bericht op de website van het CDA op de plannen van de ministers Van der Wal en Staghouwer. „De stikstofaanpak van het kabinet levert niet de duidelijkheid waar veel boerenfamillies op wachten”, aldus Boswijk.

Moment

Het Kamerlid is blij dat minister Van der Wal in haar brief het belang van een evenredige bijdrage van alle sectoren herhaalt. Toch is hij kritisch. „Het is jammer dat pas na de zomer duidelijk wordt welke maatregelen er worden genomen voor de industrie, luchtvaart en mobiliteit.” Boswijk vind dat deze maatregelen op hetzelfde moment als de stikstofplannen gepresteerd hadden moeten worden.

Verbazing is er bij het CDA als het gaat over de bereking voor 95 procent emissiereductie voor Natuur Netwerk Nederland-gebieden.„Hier is nog nooit sprake geweest. Des te meer omdat boeren is toegezegd dat deze status geen belemmering zou gaan vormen voor hun activiteiten.” Boswijk schrijft dat hij voornemens is om dit punt in het komende debat aan de orde te stellen.

Gebiedsprocessen

CDA benadrukt het belang van een gelijkwaardige positie van boeren aan de gebiedstafel. „Pas later horen we hoe dit concreet ingevuld gaat worden. Dat is voor het CDA te laat, aangezien de gebiedsprocessen al begonnen zijn of op het punt staan te beginnen”, zegt het Kamerlid.

In zijn reactie gaat hij ook in op de brief van minister Staghouwer over het perspectief voor agrarische ondernemers. Voor het CDA is het verbeteren van het verdienmodel voor de boer een essentieel onderdeel van deze aanpak. Hiervoor moet de positie van de agrarische sector in de keten versterkt worden, vindt Derk Boswijk. „De brief van de minister blijft op dit punt nog te vaag over de vraag hoe we die verantwoordelijkheid in de keten gaan vormgeven.”

Concrete maatregelen

Hij is blij dat de minister in zijn brief ingaat op het belang van landschapsgronden, die als buffers kunnen dienen rond Natura 2000-gebieden. „Het is om goed te lezen dat de minister de essentie daarvan begrijpt.” Wel roept hij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om te werken aan concrete maatregelen, die in de brief vaak nog ontbreken, vindt Boswijk.

In zijn conclusie roept Boswijk zijn collega‘s in de Tweede Kamer en andere opniemakers op om het debat over de toekomst van het platteland op basis van inhoud en respect te voeren. „In plaats van met platte vooroordelen en achterhaalde aannames.” Hij benadrukt daarnaast dat gesprekken met mensen uit de praktijk en sector essentieel blijven.

13 juni: CDA Gelderland ziet stikstofplannen niet zitten

De CDA fractie in Gelderland vreest dat het gepresenteerde plan van de minister voor een kaalslag op het platteland gaat zorgen. Dat laat CDA-statenlid in Gelderland Daisy Vliegenhart in een reactie aan Agrio weten. Vliegenthart spreekt van een ‘bizarre opgave’ om deze plannen provinciaal uit te werken.

Ook de Gelderse economie zal geraakt worden door de maatregelen verwacht het statenlid. „Foodvalley staat bekend om de innovaties op het gebied van duurzame en gezonde voeding. De basis zijn de boeren, zij zijn verantwoordelijk voor onze voedselvoorziening en verdienen een toekomstperspectief”, aldus Vliegenthart.

Lees hier haar volledige reactie namens CDA Gelderland.

13 juni: ‘Dit stikstofbeleid is niet uitvoerbaar’

CDA Noord-Holland vindt de boodschap van het kabinet voor sommige gebieden keihard. Vooral voor de boeren en het toekomstperspectief voor hun bedrijf. Fractievoorzitter van CDA Noord-Holland Dennis Heijnen vindt dat de richtgevende doelen een te grote impact hebben op de boeren, en dat er ook meer gekeken moet worden naar de bijdrage van andere sectoren.

Woordvoerder landbouw en stikstof Willemien Koning geeft aan dat wat haar betreft de huidige plannen in de provincie worden bijgestuurd. Ze vindt tevens dat er een aantal uitgangspunten in de gebiedsgerichte aanpak niet kloppen, bijvoorbeeld het gebruik van de KDW.

Lees hier de uitgebreide reactie van de CDA fractie in Noord-Holland.

13 juni: DAJK mist het perspectief voor de blijvers

Het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) merkt dat de plannen een flinke impact hebben op de jonge boeren in de provincie. „Jongeren gaan echt twijfelen of ze nog wel boer willen en kunnen worden.” Dat zegt DAJK-voorzitter Tom ten Kate, zelf melkveehouder in Koekange.

Wat het DAJK vooral mist in de plannen is de focus op blijvers. Daarbij hoort het vlottrekken van de vergunningverlening voor PAS-melders, maar ook duidelijkheid over welke maatregelen boeren kunnen nemen om aan de reductiedoelstellingen te voldoen. „We weten nu dat er flinke reductiedoelstellingen zijn die verschillen per gebied. Het is voor veel boeren alleen nog niet duidelijk hoe ze die doelen moeten gaan halen.”

Lees in dit nieuwsbericht de uitgebreide reactie van het DAJK.

13 juni: CDA en VVD Overijssel niet blij met stikstofplannen van de minister

De fracties van CDA en VVD in Overijssel zijn niet blij met de stikstofplannen van minister Van der Wal. Landbouwwoordvoerder Jeroen Piksen van CDA Overijssel is bang dat het gepresenteerde beleid alleen maar een averechts effect zal hebben. Piksen benadrukt verder dat de minister ook dit moment had moeten aangrijpen om plannen voor andere sectoren te presenteren, maar deze komen pas na de zomer.

Collega landbouwwoordvoerder Wim Tutert van de VVD is ook kritisch op de plannen van zijn partijgenoot. De fractie steunde daarom ook de motie die werd ingediend op het partijcongres, afgelopen zaterdag. VVD Overijssel is blij dat deze motie is aangenomen.

Lees in dit nieuwsbericht meer over de reactie van de CDA-VVD statenfracties in Overijssel.

13 juni: VVD kijkt terug op een bewogen weekeinde

VVD, de partij van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), hield één dag na de presentatie van de stikstofplannen het partijcongres in Halfweg (NH). Op het congres werd zaterdag een motie aangenomen waarbij de Tweede Kamerfractie wordt opgeroepen om het stikstofbeleid bij te sturen. Lees in dit nieuwsbericht meer over het VVD-congres.


13 juni: Stichting Stikstofclaim bereidt zich voor op 'een lange juridische strijd'

Stichting Stikstofclaim (SSC) gaat er alles aan doen om de stikstofplannen te dwarsbomen. Volgens de belangengroep is er sprake van 'een sanering van het platteland zonder dat duidelijk is wat van natuurwinst dat gaat opleveren'. De partij met melkveehouder John Spithoven als voorman, bereidt al langere tijd juridische stappen voor tegen de overheid.

'Het bestuur van Stichting Stikstofclaim (SSC) zal zich blijven verzetten tegen het onrecht a.g.v. falend stikstofbeleid', schrijft de stichting. 'Samen met haar advocaten bereidt SSC zich voor op een lange juridische strijd, om de belangen van aangeslotenen te verdedigen. Waar recht tot onrecht wordt, wordt verzet tot plicht!'

Bekennen provincies kleur?

SSC doet ook een beroep op provinciale bestuurders. 'Het lijkt er op dat de gedeputeerden hun best gaan doen om de ministers gunstig te stemmen. Wanneer de sanering van het platteland begint en de boerengezinnen vertrekken, zullen zij dan als valse profeten spreken en hun handen in onschuld wassen? Omdat de provincie nu eenmaal niet anders kon en Rijksbeleid moest uitvoeren. Of bekennen GS en PS kleur en zorgen ze dat het NPLG wordt aangepast, gericht op werkelijke verbetering van de staat van de natuur, met maatwerk in de gebieden op basis van een goede diagnose in het veld? Mogelijk dat de provinciale verkiezingen van 15 maart de provinciale politici motiveert om het oor goed te luisteren te leggen bij de bevolking, die massaal achter hun boeren staat.'

Volgens Stikstofclaim worden de komende maanden, in aanloop naar de verkiezingen, cruciaal. 'Laten we onze mooie groene economie kapot maken? Staan we toe dat veehouders met hun gezinnen worden gedwongen te stoppen met het levenswerk van generaties, zonder dat duidelijk is welke natuurwinst dat oplevert? Of komt de gehele agri-en foodsector in actie?'

13 juni: Vervolg van liveblog 10 juni

In dit liveblog houdt de redactie van Agrio de ontwikkelingen met betrekking tot het stikstofbeleid bij. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en haar collega Henk Staghouwer (Landbouw) presenteerden afgelopen vrijdag plannen voor stikstofreductie in het landelijk gebied. De provincies moeten dat beleid gaan uitvoeren. In dit blog verzamelen we reacties en verwijzen we door naar onze nieuws berichten. Lees hier het vorige liveblog terug.

Tekst: Guus Daamen

 
 

Inloggen op de ledenportal