Pluimveeweb: Weinig pluimveebedrijven verkocht in 2021

14-06-2022
Er worden maar weinig pluimveebedrijven verkocht. De bedrijven die wel verkocht worden zijn vaak groot met prijzen die gemiddeld ruim boven de miljoen euro liggen. Dat meldt NVM-Makelaars in haar jaarlijkse rapportage.

In 2021 verkochten de NVM slechts 5 pluimveebedrijven. In 2020 waren dat er nog 9. Er worden steeds minder vaak intensieve veehouderijbedrijven aangeboden omdat de sector krimpende is. De bedrijven die wel verkocht werde leveren steeds meer op. De gemiddelde verkoopprijs voor een pluimveehouderij is 1,55 miljoen euro.

Weinig perspectief

De pluimveesector raakte in de tweede helft van 2021 in de ban van de vogelgriep. In de laatste maanden van 2021 werd op 11 pluimveebedrijven een besmetting vastgesteld, nog eens 4 bedrijven werden preventief geruimd. In de eerste maanden van 2022 raakte een meervoud van bedrijven besmet.

Het perspectief voor de pluimveesector werd er in 2021 door de gestegen productiekosten niet beter op (energiekosten stegen met bijna 30 procent, voerprijzen met 20 tot 25 procent). De oorlog in Oekraïne was op dat moment nog niet eens uitgebroken.

Stijgende prijzen

Over het algemeen geldt dat er een verdere afname is van het aantal verkopen van agrarische bedrijven. Deze afname gaat wel gepaard met stijgende verkoop- en grondprijzen en toenemende krapte op de markt voor landelijke woningen. Daarmee zet de trend van de afgelopen jaren zich volgens NVM voort. Ook verwacht de NVM dat het stikstofdossier hier de komende jaren een stevige stempel op gaat drukken. Welke kant dat opgaat is volgens NVM afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden.

 
 

Inloggen op de ledenportal