Boerderij: Kippenruimers hebben klus geklaard in Frankrijk

23-06-2022

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

TCC-group heeft dit voorjaar geholpen bij de bestrijding van de vogelgriep in Frankrijk. Van 28 februari tot 23 april hebben TCC-medewerkers in het westen van Frankrijk, in vier departementen in de regio Pays de la Loire (rondom Nantes), op meer dan honderd bedrijven meer dan 250 stallen geruimd. “We schatten dan we 4,2 miljoen dieren hebben geruimd met een totaal gewicht van meer dan 7,5 miljoen kilo”, zegt Jeroen Koole, Head Operations.

 

In deze functie kan Koole meerdere ruimingen gelijktijdig en volledig organiseren en coördineren. Bij grote en langdurige uitbraken, zoals in Frankrijk, deelt TCC het werk op in teams Operatie (euthanaseren) en Ruimen (uithalen). Koole stuurde de euthanaseerteams aan, een collega had de supervisie over het teams vangers/uithalers.

TCC staat voor Total Culling Concept (culling = ruiming). Eind vorig jaar voerde TCC ook in Italië ruimingen uit van AI-besmette bedrijven.

In Frankrijk ging het om het ruimen van met AI-besmette leghennen, opfokleghennen, vleeskuikens, legeenden, vleeseenden, parelhoenders en kalkoenen van alle leeftijden.

Verschillende methoden van euthanaseren

TCC heeft in Frankrijk verschillende methoden van euthanaseren toegepast, afhankelijk van het soort pluimvee en de grootte van het pluimveebedrijf. “Voor kleine bestanden met kleine dieren gebruikten we de RF2, een rolcontainersysteem, het begassen van complete stallen deden we met SV-systemen.”

Op een centraal punt in de regio had TCC een depot ingericht waar alle systemen paraat stonden, alsook ‘ondersteunend’ materiaal zoals aggregaten, afvalcontainers, reservekleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, reinigings- en desinfectiesystemen, vrachtwagens, busjes en personenauto’s. “Omdat we vooraf niet wisten wat we zouden gaan tegenkomen, moesten we op alles voorbereid zijn.”

Centraal crisiscentrum in de Vendée

Koole vertelt dat de Franse overheid vrij snel een centraal crisiscentrum in de Vendée had ingericht, dat is een van de vier departementen waar TCC actief was. “Elk departement is zelfstandig verantwoordelijk met een team van dierenarts(en) en ondersteuning. Departement-overschrijdend samenwerken is daardoor niet vanzelfsprekend, maar vanuit Parijs en de departementen was dit na enige aanloop goed geregeld.”

Bijna on-Frans hoe direct en adequaat het crisisteam met ons communiceerde

Vanuit het crisisteam in de Vendée werden ook de meeste werkzaamheden voor de andere departementen gepland. Het crisisteam in de Vendée bestond uit overheids-dierenartsen, planners en administrateurs. “Wij stonden in nauw contact met dit team en hebben zeer prettig samengewerkt. Bijna on-Frans hoe direct en adequaat het crisisteam met ons communiceerde.”

“De AI-crisis nam zeer snel toe met soms tientallen nieuwe meldingen op één dag. Het duurde minder dan twee weken voordat alle betrokkenen goed op elkaar ingespeeld waren. Op dat moment wist het crisisteam welke capaciteiten en mogelijkheden wij hadden en konden ze samen met ons de dagelijkse planning opstellen. De grote uitdaging voor de overheid en onze teams lag uiteindelijk in de te geringe capaciteit van het kadavertransport en de kadaververwerking. Dat was gedurende de hele periode het geval.”

Vogelgriep onder controle krijgen

Het belangrijkste doel van de overheden was het onder controle krijgen en stoppen van de vogelgriepcrisis. “Om zo snel als mogelijk besmette bedrijven te euthanaseren en te ruimen en uitbreiding naar met name Bretagne te voorkomen. In de laatste weken werd vooral hier op gefocust door ook preventief te ruimen om zo een corridor, een soort brandgang te maken. De Vendée is de broedstoof van met name eendeneieren en kippeneieren voor Frankrijk is, ons verteld.”

Bij de aanpak werd onderscheid gemaakt tussen kleine en grote bedrijven. “De ruimingen van kleine bedrijven werden door lokale teams uitgevoerd die in het verleden door TCC Group zijn getraind en voorzien van materialen. Dit betrof stallen tot 5.000 dieren of waar een ruimte-begassing niet mogelijk was.” Het ruimen van de grote stallen en stallen met volière- of kooihouding voerden de teams van TCC uit.

Snelle opmars vogelgriepvirus

Door de enorm snelle opmars van het vogelgriepvirus en de snelheid van de symptomen kwam het voor dat een besmet koppel binnen vijf dagen al voor 90% dood was. “Deze ongekende snelheid en aantallen besmettingen maakte het moeilijk voor alle teams om op tijd ter plaatse te zijn. Pluimveehouders zagen hun dieren sterven, maar konden niets doen. Er was immers een vervoersverbod en pluimveehouders konden hun dode dieren niet kwijt. Toen wij eenmaal ter plaatse kwamen waren de pluimveehouders echt blij dat er een oplossing was. Wij kwamen niet alleen om hun dieren op een diervriendelijk wijze te euthanaseren, maar haalden daarna ook de gedode dieren uit de stal om ze in de kadaverwagen of -container te werpen. Al dat werk werd hen bespaard en volledig door ons uitgevoerd.”

Wij produceerden zoveel af te voeren materiaal per dag dat de verwerkingslocaties en het kadavertransport het niet konden bijhouden

Het tweede grote probleem was de kadaververwerking. “Wij produceerden zoveel af te voeren materiaal per dag dat de verwerkingslocaties en het kadavertransport het niet konden bijhouden.” Het materiaal van TCC kwam bovenop het normale aanbod van ander vee zoals koeien en varkens. “Dat betekende dat wij soms geremd werden in onze capaciteit.”

In totaal zijn dagelijks 60 tot 90 mensen in diverse teams van TCC aan het werk geweest. Die naast werken ook in de regio moesten eten (drie maaltijden per dag plus tussendoor drinken, fruit en snacks), slapen en ontspannen. Er werd zes dagen per week gewerkt. Alle mensen kwamen uit Nederland. Ook de kooldioxide kwam uit Nederland. “Omdat ter plaatse niets beschikbaar was”, aldus Koole.

Efficiënt werken

TCC werkt volgens vaste protocollen met goede apparatuur en professionele, goed opgeleide mensen. “We proberen netjes en efficiënt te werken. Dat is belangrijk voor de bio-veiligheid om verspreiding te voorkomen. Dit is mogelijk doordat we met kleine, ervaren en getrainde teams werken, goed communiceren met alle betrokken partijen, kort op het erf verblijven met zo min mogelijk auto’s en zo min mogelijk transportbewegingen maken.”

Veiligheid is erg belangrijk, vanwege de grote hoeveelheden kooldioxide waarmee de begassing wordt uitgevoerd. Die ook voor mensen gevaarlijk is. “Daarom zijn stallen en terreinen afgezet en wordt daarop gecontroleerd.”

Hygiëne is ook belangrijk. “We voorzien onze mensen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en reinigen en desinfecteren na afloop alle materialen. En ook het terrein waarop we werken.”

Enorme impact voor pluimveehouders

Koole heeft ervaren hoe ingrijpend een vogelgriepbesmetting en ruiming is voor een pluimveehouder en zijn gezin. “De meeste pluimveebedrijven zijn familiebedrijven en de pluimveehoudersgezinnen zijn zeer betrokken bij hun dieren. Wij merkten dat ze er emotioneel dubbel in zaten: boosheid en onmacht omdat ze zich door de overheid gedwongen voelen om mee te werken, en omdat ze hun dieren zien lijden en sterven.”

Ga er maar aan staan: bijvoorbeeld binnen 24 tot 36 uur 100.000 dieren euthanaseren en uithalen

“Vooral als een ruiming op zich laat wachten zie je de wanhoop toenemen. Als wij voor de eerste keer op een bedrijf arriveren, ervaren we soms een gezonde dosis wantrouwen, maar die maakt meestal plaats voor een vorm van opluchting omdat er een oplossing aan komt. We laten de ondernemer en zijn familie meekijken hoe wij werken en beantwoorden al hun vragen. Sommige ondernemers kiezen er voor om niet aanwezig te zijn, maar de meesten wilden zien hoe het proces verliep. Achteraf geven de meeste ondernemers aan dat ze positief verrast zijn over het snelle en professionele handelen van de TCC-group. Ga er maar aan staan: bijvoorbeeld binnen 24 tot 36 uur 100.000 dieren euthanaseren en uithalen. Daarna was het erf weer voor henzelf.”

Werkwijze/aanpak bij de ruimingen
 
 

Inloggen op de ledenportal