Pluimveeweb: Ministerie trekt ophokplicht pluimvee gedeeltelijk in: deel grensregio's vrij

28-06-2022
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten de ophokplicht voor pluimvee gedeeltelijk in te trekken in een aantal regio’s waar dat verantwoord wordt geacht.
Beeld: Ministerie van LNV

Het verbod wordt opgeheven voor delen van Drenthe, Gelderland, Overijssel, Limburg en Brabant. Het gaat om de regio's 4, 5, 8, 11, 17, 18, 19 en 20 en betreft vooral grensregio's. De overheid heeft een kaart gepubliceerd met groene en rode regio's. In de groene delen is de ophokplicht opgeheven.

Ruimte aan vrije-uitloopbedrijven

'Hoewel er in Nederland deze maand nog besmettingen met hoog pathogene vogelgriep zijn geweest (Hierden, Tzum en Biddinghuizen) en er in verschillende regio’s ook nog dode, besmette wilde vogels worden gevonden, wil de minister van LNV ruimte geven aan vrije-uitloopbedrijven in regio’s waar de kans van besmetting van een bedrijf met vogelgriepvirus nu lager wordt ingeschat', schrijft het ministerie van LNV.

Minister Henk Staghouwer: „De vogelgriepsituatie in Nederland is ernstig. In de natuur hebben veel wilde vogels te lijden onder het virus en zo’n 66 Nederlandse pluimveelocaties zijn sinds oktober 2021 besmet geraakt en geruimd. De vogelgriepuitbraken onder wilde vogels - zoals bij kolonies sterns aan de Nederlandse kust - zijn verontrustend voor de instandhouding van deze soorten en eveneens voor de verspreiding van het virus. Het wijst er op dat vogelgriep voorlopig niet meer weg te denken is uit Nederland. Desalniettemin wil ik in regio’s waar dat wèl verantwoord kan worden geacht, de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee gedeeltelijk intrekken."

Grensregio's

Het ministerie heeft overleg gevoerd met de deskundigengroep dierziekten. 'Sinds mei zijn in deze regio's geen meldingen van dode wilde vogels met hoogpathogene vogelgriep meer geweest en zijn er geen uitbraken geweest. Het opheffen van de ophokplicht in aangrenzende gebieden in Duitsland en België heeft daar niet tot uitbraken op commerciële bedrijven geleid. Met uitzondering van regio 19 in noord Limburg, waar de pluimveedichtheid erg hoog is, heeft de minister van LNV besloten om de ophokplicht in die regio’s in te trekken, om de vrije-uitloop sector in Nederland toch enig perspectief te bieden. In de rest van Nederland blijft de ophok- en afschermplicht van kracht.'

 
 

Inloggen op de ledenportal