Boerderij: Duitse pluimveeketen vreest gasschaarste

30-06-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

De pluimveesector in Duitsland vreest dat de voedselzekerheid op het spel komt te staan als gas schaars wordt.

 

Ook het dierenwelzijn komt dan in gevaar. “Onze industrie levert al jaren een belangrijke bijdrage om de bevolking van vlees en eieren te voorzien. Dat kunnen we niet meer garanderen”, zegt Stefan Teepker, vicevoorzitter van branchevereniging ZDG.

Tweede fase gasnoodplan

Duitsland heeft donderdag 23 juni de tweede fase van het gasnoodplan geactiveerd uit vrees voor een tekortkomende winter. Bij de derde fase wordt het gas gerantsoeneerd. Duitsland is voor meer dan een derde van zijn gas afhankelijk van Rusland en die aanvoer is onzeker geworden door de oorlog in Oekraïne.

Een eventueel gebrek aan gas zou de hele keten treffen, omdat de verschillende schakels nauw verweven zijn. Volgens Teepker schept het ministerie van landbouw geen duidelijkheid over de mogelijke scenario’s. Op verzoek van de federale overheid heeft de pluimveesector onlangs uitgebreide cijfers verstrekt over de noodzakelijke energiebehoeften in de waardeketen. De sector rekent nu op informatie van het ministerie over hoe met de situatie moet worden omgegaan. Teepker stelt verder dat de pluimveesector bereid is mee te werken aan het vinden van een oplossing.

Nederland in eerste fase

Nederland heeft de eerste fase van het gasnoodplan afgekondigd. Om gastekorten later in het jaar te voorkomen, heeft het kabinet steenkolencentrales opgeroepen tijdelijk meer te produceren. Het bespaarde gas kan dan worden opgeslagen voor de winter.

 
 

Inloggen op de ledenportal