Boerderij: Vogelgriep bij kleine pluimveehouderij in Watergang

06-07-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Bij een hobbyboer in Watergang (N.-H.) is dinsdag vogelgriep vastgesteld. De kleinschalige pluimveehouderij bevindt zich in een regio waar de ophokplicht nog niet was opgeheven.

 

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 550 sierkippen en watervogels op de locatie geruimd. In het gebied van 10 kilometer rondom de besmette houderij waar een vervoersverbod geldt, zijn geen pluimveebedrijven gevestigd. Wel bevindt dierentuin Artis zich in dit gebied. Voor bezoekers van de dierentuin heeft de uitbraak echter geen gevolgen.

Gedeeltelijke opheffing ophokplicht

Het ministerie van LNV had een week geleden, op 28 juni, in zeven regio’s in het oosten van Nederland de ophokplicht vanwege de vogelgriep opgeheven. Daartoe had landbouwminister Staghouwer besloten ondanks besmettingen met hoogpathogene vogelgriep in Hierden, Tzum en Biddinghuizen eerder die maand en de vondst van dode, besmette wilde vogels in verschillende regio’s.

De minister achtte de gedeeltelijke opheffing van de ophokplicht in bepaalde regio’s verantwoord, maar in andere nog niet. De hobbyboer waar nu een uitbraak heeft plaatsgevonden ligt in een regio waar opheffing van de ophokplicht nog niet verantwoord werd gevonden.

Overigens gaf Staghouwer eind juni aan dat hij in de afwegingen naast de veterinaire risicobeoordeling van de Deskundigengroep Dierziekten ook andere aspecten had meegenomen, zoals dierenwelzijnsaspecten en de financiële schade en het verlies van marktaandeel voor de vrije-uitloopsector.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal