Boerderij: Efsa: vogelgriep vooral verspreid tussen bedrijven

05-07-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Het overgrote deel van de vogelgriepuitbraken dit voorjaar bij pluimveebedrijven in Europa kwam door besmettingen tussen bedrijven. In Frankrijk en Hongarije was dit het geval bij 93% van de uitbraken.

 

Dit stelt EU-voedselveiligheidsagentschap Efsa in een rapport.

Efsa verzamelde data over de periode 16 maart tot 10 juni 2022. In deze periode waren er in Europa 750 uitbraken van vogelgriep bij pluimvee. Daarvan was 86% een ‘secundaire besmetting’, een uitbraak door verspreiding van het virus tussen pluimveehouderijen.

In de tijdsspanne van bijna drie maanden vond 68% van de vogelgriepuitbraken onder pluimvee plaats in Frankrijk (509 uitbraken), 24% in Hongarije (177 uitbraken) en 2% in zowel Bulgarije (15 uitbraken) als Nederland (13 uitbraken).

Uitbraken in Nederland

Het rapport gaat niet in op verspreiding tussen bedrijven in Nederland, maar in de onderzochte periode waren ook de vogelgriepbesmettingen in de Gelderse Vallei, uitgezonderd de eerste uitbraak in Lunteren op 10 maart.

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft vastgesteld dat er in de Gelderse Vallei twee clusters waren en verspreiding van het hoogpathogene vogelgriepvirus van bedrijf tot bedrijf waarschijnlijk is. Bij eerdere uitbraken in Nederland was daar, afgezien van mogelijk een enkel geval, geen sprake van.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal