Pluimveeweb: 'Welvaartsfratsen maken voedsel onbetaalbaar'

11-07-2022
„Welvaartsfratsen zoals de opzet van leghaantjes maar ook vele andere zaken die de maatschappij en politiek vragen en/of eisen maken ons voedsel onbetaalbaar”, stelt Alex Janssen.

Hij is verkoopleider van Vepymo Nederland en raadslid van het CDA in de gemeente Horst aan de Maas (LB). „Momenteel is het bijvoorbeeld een catastrofe voor biologische producten. Die worden echt onbetaalbaar voor de consument. Alles wordt duurder en de consument wordt gedwongen om andere keuzes te maken. In Duitsland is de verkoop van biologische eieren al met 30 procent gezakt sinds de vele prijsstijgingen van voedsel.”

Janssen was vorige week op studiereis in de omgeving van het Oost-Duitse Dresden. „Om de verkoop van biologische producten weer een boost te geven, is de prijs van biologische melk in supermarkten in Dresden hetzelfde als van gangbare melk.”

De stikstofeisen, strengere eisen rondom het vangen van kippen, het verbod op doden van eendagshaantjes. Door de politiek worden er steeds meer eisen gesteld aan pluimveehouders. Het gevolg is dat ons voedsel voor consumenten onbetaalbaar aan het worden is. Janssen pleit ervoor om zichtbaar te maken wat iedere eis kost: „Laat vooral de consument kiezen en niet de burger. We moeten meer naar een consumentenmarkt en het eerlijke verhaal vertellen.”

Geen vraag naar leghaantjesvlees

„Kooivrij, hele snavels, GMO-vrije pluimveevoer. De Nederlandse leghennensector heeft de afgelopen jaren aan alle wensen van de markt en maatschappij voldaan”, somt Janssen op. Duitse supermarkten vragen vanaf 1 januari dit jaar Ohne Kükentöten (zonder kuikendoden) (OKT)-eieren omdat de Duitse regering het doden van eendagshaantjes heeft verboden. Voor biologische eieren worden hiervoor leghaantjes opgezet en voor scharrel- en vrije uitloop eieren wordt meestal gekozen voor geslachtsbepaling in het ei, omdat vandaag de dag de voerkosten voor een leghaantje te hoog zijn. „De sector blijft continue aan alle wensen van de markt en maatschappij voldoen, maar nu is er een grens bereikt, dat het omzet gaat kosten”, betoogt Janssen.

Er is veel discussie over de opzet van leghaantjes. Pluimvee econoom Peter van Horne van Wageningen Economic Research noemde de opzet van leghaantjes eerder al allesbehalve duurzaam. Zo is er helemaal geen vraag naar het leghanenvlees. „Leghanen hebben een veel hogere voederconversie dan (reguliere) vleeskuikens. Daarnaast valt het vleespercentage erg tegen. Het is daarom ook logisch dat er geen vraag naar is”, legt Janssen uit. Helemaal met de huidige recordhoge voerprijzen vindt Janssen het zowel ethisch als economisch onverantwoord om nog langer leghaantjes op te zetten. „De voerkosten zijn momenteel anderhalf keer zo hoog dan voor de oorlog in Oekraïne.”

Jonge hennenprijs bijna verdubbeld

De prijs van een jonge hen is door de hogere voer- en energiekosten, lagere bezetting door de aangescherpte KAT-eisen inclusief OKT, bijna verdubbeld. „De kosten voor leghennenhouders zijn sterk toegenomen. De toeslag op de eierprijs voor OKT-eieren is veel te laag om alle meerkosten te betalen.”

Hij vindt dat leghennenhouders meer moeten samenwerken om zo hun marges te vergroten. „Als legsector moet je niet alles accepteren waar een retailer of pakstation mee komt. De gevolgen van een verandering moeten echt in ogenschouw genomen worden. De productie van eieren zou afgestemd moeten worden wat een consument daadwerkelijk wil”, zegt Janssen. „Investeer als leghennenhouders niet in uitbreiding van de productie maar in samenwerking”, raadt hij leghennenhouders ten strengste aan.

Hypocriet

Naast de opzet van leghaantjes zijn er nog meer welvaartsfratsen volgens Janssen. „Mijn worsteling zit in het feit dat onze landbouw wereldwijd wordt geprezen om haar innovatiekracht op gebied van milieu, dierenwelzijn en duurzaamheid. En toch moeten Nederlandse boeren zich iedere dag verdedigen waarom ze doen wat ze doen. Ik snap het niet meer. Lukt het alleen maar door te roepen: minder, minder, minder?”

„En dan? Gaan we dan met een enorme blok boter op ons hoofd de producten bij onze super halen, waar alle wensen en eisen die vandaag door iedereen gesteld worden in één keer niet meer relevant zijn? Omdat de producten uit het buitenland komen waar minder strenge eisen dan in Nederland gelden. Ik vind dat hypocriet. De veehouderij is in Nederland een belangrijke sector en maakt deel uit van landelijk gebied. In de nieuwe visie stellen we als CDA in Horst aan de Maas de vraag wat nodig is om een leefbaar buitengebied te houden, de veehouderij economisch gezond blijft en op een toekomstbestendige plek ligt.”

„Dat alles kan door op de eerste plaats de feiten te meten en te weten. En anderzijds met elkaar een gezonde dialoog voeren met respect voor elkaars visie die niet gedreven wordt door welvaartsfratsen en onuitvoerbare idealen, maar met gezond verstand met ruimte en respect voor ieders mening”, stelt Janssen.

Tekst: Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal