Pluimveeweb: 'Gastheerbereik van vogelgriepvirus lijkt zich te verbreden'

10-07-2022
Vogelgriep veroorzaakt nu ook massale sterfte onder kustvogels. Van de grote stern, een Rode-Lijstsoort, zijn al complete broedkolonies weggevaagd. Epidemioloog Armin Elbers van Wageningen Bioveterinary Research beoordeelt de situatie als weinig rooskleurig. Er is volgens Elbers geen specifieke mutatie bekend, maar het gastheerbereik van het virus lijkt zich wel te verbreden.

De kolonies sterns en jan-van-genten die nu massaal sterven, zijn in aanraking zijn gekomen met het nog steeds circulerende virus. Voorheen duurde het vogelgriepseizoen in Nederland van oktober tot april. Maar de afgelopen jaren loopt de circulatie van het virus langer door en raken naast standvogels ook vogels besmet die naar Nederland trekken om te broeden. Omdat deze soorten in grote groepen dicht op elkaar broeden, grijpt de infectie snel om zich heen.

Besmette wilde vogels dragen verder bij aan de circulatie van het virus. Daarmee blijft de situatie risicovol voor de pluimveehouderij. De ophokplicht voorkomt direct contact tussen wilde vogels en het pluimvee, maar daarmee is een besmetting niet uitgesloten. Het virus kan via de buitenomgeving toch in de stal terecht komen, al is nog niet bekend hoe dat precies verloopt.

Virus in wildevogelpopulatie circuleren

In Nederland worden wilde vogels besmet door andere wilde vogels via direct contact, of indirect via opname van het virus door contaminatie van oppervlaktewater of gecontamineerde grond. Het virus blijft in de wildevogelpopulatie circuleren, ook als al het pluimvee ter wereld gevaccineerd zou worden.

De belangrijkste preventieve maatregel is volgens Elbers pluimveebesmettingen bestrijden in bepaalde gebieden in Zuidoost-Azië. Een groot deel van het commercieel gehouden pluimvee daar wordt daar wel gevaccineerd, maar omdat de vaccins onvoldoende beschermen zijn er nog steeds grootschalige uitbraken. Die worden niet zo grondig bestreden als in Europa, waardoor overdracht plaatsvindt naar wilde vogels. Op dit moment is er geen uitzicht dat de situatie in Zuidoost-Azië snel zal veranderen. Dat is te lezen in Resource van Wageningen University & Research.

Tekst: Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal