Pluimveeweb: KRO-NCRV betreurt ongenuanceerd verhaal over vogelgriep

14-07-2022
De redactie van tv-programma Binnenstebuiten van KRO-NCRV betreurt het ongenuanceerd verhaal over vogelgriep in hun uitzending. In het programma Binnenstebuiten werd onlangs verteld dat brandganzen met vogelgriep besmet worden door de bio-industrie. Achteraf gezien had het programma dit genuanceerder moeten brengen en beseft de redactie hoe gevoelig en ingewikkeld deze kwestie is. In het item is daar helaas te weinig ruimte voor genomen. Daarvoor heeft het programma hun excuses aangeboden tegenover NVP-secretaris Aalt Den Helder. Hij wees de redactie op deze foute berichtgeving.

In de uitzending van 1 juni vertelden ze in het programma dat brandganzen met vogelgriep besmet worden door de bio-industrie. Daarmee worden ook Nederlandse pluimveehouders onterecht in een onjuist daglicht gesteld. Hier wees Den Herder de redactie het van het programma op.

„Jaren geleden heeft vogelgriep zich breder kunnen verspreiden in China, door een gebrekkig veterinair beleid in combinatie en een amateuristische dikwijls kleinschalige backyard pluimveehouderij. Met veelvuldig contact tussen kippen en wilde vogels, onder andere via zogeheten wet markets. Dat is een ongewenste en risicovolle situatie. Onvergelijkbaar met onze Nederlandse professionele pluimveehouderij, door menigeen geframed als bio-industrie”, schreef Den Herder.

„De Nederlandse pluimveehouderij heeft een hoog niveau van vakmanschap, ook qua dierziektepreventie. De wilde vogels, waaronder brandganzen, brengen het vogelgriep virus naar Nederland via de vogeltrek. Deze wilde vogels besmetten Nederlandse kippen en niet andersom. Een grote zorg. Iedere besmetting van onze kippen geeft grote (im)materiele schade voor boerengezinnen met verplichte ruiming van de dieren. Dat is zeer ingrijpend. Het is dan ook zeer pijnlijk dat u, naar ik aanneem onbedoeld, Nederlandse pluimveehouders aanwijst als oorzaak van het verspreiden van het vogelgriepvirus onder wilde vogels”, schreef de NVP-secretaris aan de redactie van het programma.

Reactie tv-programma

De redactie van het programma reageerde hier recent op: „Vogelgriep en de herkomst ervan is een complex en gevoelig onderwerp en wij horen uw zorgen en kritiek. Laten we vooropstellen dat het inderdaad niet de bedoeling is geweest van Camilla Dreef, of ons programma, om de Nederlands pluimveehouderij in een kwaad daglicht te stellen. Ook Camilla vindt het vervelend dat haar gekozen formulering een ander beeld heeft gecreëerd. Zij kan zich ook grotendeels vinden in uw verhaal en zij had zich ook wat genuanceerder uit kunnen laten. Door over de bio-industrie in zijn algemeenheid te spreken, was dan ook niet handig vanuit onze kant.”

Kritisch

Naar aanleiding van dit artikel op Pluimveeweb.nl wil Camilla Dreef hier graag nog een noot aan toevoegen: „Ik ben echter wel kritisch op het houden van grote aantallen dieren bij elkaar. Dit zijn goede omstandigheden voor virussen om te muteren en dat geldt ook voor de Nederlandse pluimveehouderij. Mocht er een variant ontstaan is de kans echter kleiner dat het zich verspreid door de duidelijke maatregelen in de pluimveesector.”

De redactie van Binnenstebuiten voegt er dit nog aan toe:„Wij hebben onze uitzending gebaseerd op de visie van Vogelbescherming Nederland, maar we weten dat er veel onderzoeken lopen."

„Kortom wij en Camilla Dreef zullen er in het vervolg ook zorgvuldiger op letten om een verkeerd beeld over de herkomst van vogelgriep neer te zetten. Ook omdat we weten dat strenge regels hier in Nederland rondom hygiëne niet vergelijkbaar zijn met veel landen in Azië”, reageerde de redactie van tv-programma Binnenstebuiten.

Onterechte beeldvorming

„Het is positief dat KRO-NCRV zich bewust is van het effect van onterechte beeldvorming en onzorgvuldige formulering”, reageert Den Herder. De NVP-secretaris betreurt het dat KRO-NCRV in Binnenstebuiten onbedoeld heeft bijgedragen aan onjuiste beeldvorming over vogelgriep. „Het is pijnlijk dat dat boerengezinnen regelmatig hinder ondervinden van verkeerde beeldvorming", vindt Den Herder.

Den Herder betreurt dat Camilla achteraf aan de redactie van Pluimveeweb.nl laat weten dat bij grote aantallen dieren bij elkaar de omstandigheden goed zijn voor virussen om te muteren. En dat dit ook geldt voor de Nederlandse pluimveehouderij. „Dit is toch weer een frame en trap na. Waarom? De kans dat vanuit de professionele pluimveehouderij het virus naar andere soorten 'overspringt' is bijzonder klein. Daarmee is de kans op mutaties vanuit de veehouderij gering."

„Juist in de wilde natuur, met grote aantallen wilde vogels kan het virus ongecontroleerd muteren en andere soorten besmetten zoals de vos, bunzing, roofvogels en katten. Ik begin nu te twijfelen of de onzorgvuldige formulering in BinnensteBuiten toch kwade opzet is om de veehouderij te beschadigen. Dit geeft een naar gevoel en bevestigd wederom dat de media zich lenen voor propaganda en populisme. Geen wonder dat een groot deel van Nederland inmiddels spreekt van fake nieuws. Een geruststellende gedachte 'al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel'. De landbouw heeft niets te verbergen en hoeft niks te verdraaien."

 
 

Inloggen op de ledenportal