Pluimveeweb: Eerste Kamer stemt in met handelsverdrag CETA

12-07-2022
Met veertig stemmen voor en vijfendertig tegen, heeft de Eerste Kamer ingestemd met het CETA-handelsverdrag tussen de EU en Canada. Het verdrag moet handelsbelemmeringen tussen de EU en Canada wegnemen. Er waren zorgen dat het verdrag de Nederlandse landbouw benadeelt; minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel schat dat risico laag in.

De Kamer stemde over een verdrag dat vijf jaar geleden al voor het grootste deel in werking is getreden. De douanerechten en tarieven zijn al sinds september 2017 op voorlopige basis verlaagd; enkel de afspraken over investeringsbescherming zijn nog niet ingegaan en wachten nog op instemming van de lidstaten.

Wereld veranderd (1)

Naast de coalitiepartijen stemden ook de PvdA en de Onafhankelijke Statenfractie OSF in met het verdrag. Eerder stemde de PvdA nog tegen, maar de partij is van inzicht veranderd. In de huidige instabiele wereld is het belangrijk dat de Europese Unie de eigen waarden handhaaft, stelde senator Ruud Koole. Een handelsverdrag gaat volgens hem om meer dan handel alleen. Het heeft ook een geopolitieke betekenis, en gaat ook om internationale verhoudingen, en die zijn in het afgelopen jaar grondig veranderd.

Volgens Koole zet het CETA-verdrag stappen richting een betere en duurzamere wereld.

Wereld veranderd (2)

Henriëtte Prast van de PvdD zette daar vraagtekens bij. Zij gaf Koole gelijk dat de wereld veranderd was - toen het verdrag werd gesloten, zei ze, was er nog geen zoönosebesmetting geweest. Tussen de EU en Canada worden veel levende dieren verhandeld, en dat verhoudt zich volgens Prast niet met het streven om zoönosen in de toekomst te voorkomen.

Diederik van Dijk (SGP) wees erop dat Canadese boeren goedkoper kunnen leveren, omdat de procutiestandaarden daar lager zijn. Zo gebruiken Canadese varkenshouders het groeihormoon ractopamine, dat in de EU verboden is, en kunnen Canadese akkerbouwers gewasbeschermingsmiddelen gebruiken die hier niet zijn toegestaan.

Weinig zorgen

Minister Schreinemacher maakte zich niet zoveel zorgen over de Nederlandse concurrentiepositie. Volgens haar vervallen de tarieven maar voor een klein deel van de producten. Zo mag Canada volgens het verdrag maar een hoeveelheid varkensvlees tariefvrij naar de EU exporters die gelijk is aan 0,4 procent van de Europese consumptie van varkensvlees. Voor eieren komt er zelfs helemaal geen tariefvrijstelling.

Nederland exporteert op dit moment zelfs dubbel zoveel varkensvlees en kaas naar Canada dan in 2016, het jaar voordat CETA in werking trad.

 
 

Inloggen op de ledenportal