Pluimveeweb: Agruniek Rijnvallei: Deel 3: Eigewicht stimuleren bij bruine leghennen Maximalisatie van saldo bij bruine leghennen door sturen op eigewicht

21-07-2022
Voor het realiseren van de gewenste eigewichten zijn verschillende factoren van invloed zoals fokkerij, opfok en voer. In een serie van artikelen gaan wij in op hoe u met voer kunt sturen op het eigewicht. Dit laatste artikel, deel 3, gaat over het stimuleren van het eigewicht bij bruine leghennen.

Gewenst eigewicht verschilt per afnemer

Het saldo bij leghennen wordt voor een groot gedeelte bepaald door het aantal eieren en de opbrengst van de eieren. Wanneer de eieren per kilogram of op basis van de NOP-notering verkocht worden kan het interessant zijn om het eigewicht snel te laten stijgen naar bijvoorbeeld 62 gram. Voor pluimveehouders met een pakstation geldt dit ook, omdat bij zwaardere eieren meer L- en XL-klasse eieren geraapt worden. Met managementmaatregelen is het eigewicht bij bruine kippen goed te sturen.

Investeer in de groei van het eigewicht tot 40 weken

Voor het realiseren van hoge eigewichten bij bruine leghennen is het belangrijk om het kippenras, het lichtschema en het voer op de juiste manier in te zetten. Wanneer een gemiddeld hoog eigewicht gewenst is, is het belangrijk om te kiezen voor een ras en type kip waarvan de fokkerij aangeeft dat ze zware eieren kunnen makenproduceren. Het lichtschema in zowel de opfok als in de legperiode heeft ook invloed op de eigewichten. Wanneer in de opfok een traag lichtschema wordt toegepast, komen de bruine leghennen later in productie en zijn de eieren zwaarder. Ook in de opstart van de legperiode kan gekozen worden voor een langzame stimulatie van de bruine leghen, waardoor ze later in productie komt. De fokkerij heeft ervoor gezorgd dat met de huidige bruine leghen de groei van het eigewicht het makkelijkst te realiseren is tot 40 weken. Om optimaal gebruik te maken van de genetische eigenschappen van de bruine hen is het daarom efficiënt om tot 40 weken met voer in te spelen op de groei van het eigewicht.

Extra eigewicht levert extra saldo op

Het prijsverschil tussen een bruin ei van 59 en 62 gram bedraagt ongeveer € 0,36/100 ei. Over de gehele legperiode kan dit een extra opbrengst opleveren van € 1,20 per kip. Met voldoende eigewicht kan dus het saldo gemaximaliseerd worden.

Resultaten tonen aan: eigewicht kan gestimuleerd worden met voeding

AR heeft van een groot aantal koppels bruine leghennen de technische resultaten verzameld. De gerealiseerde eigewichten van deze koppels zijn geanalyseerd bij hennen in de leeftijd van 25 t/m 50 weken. In onderstaande grafiek staan de gemiddelde eigewichten die zijn gerealiseerd met koppels waarvan het eigewicht gestimuleerd is. Tevens staan daar de eigewichten vermeld van de top 25% met de zwaarste eieren. Uit de grafiek blijkt dat met de inzet van de Uniek-voeders goede eigewichten kunnen worden gerealiseerd.

Verdeling eigewichten opstart bruin

Groene lijn: gemiddelde AR met sturen op eigewicht | Grijze lijn: top 25% AR met sturen op eigewicht

Hoe speel je met voer in op eigewicht?

Om met voer in te spelen op de groei van het eigewicht, is het belangrijk om snel voldoende voeropname te realiseren en voldoende bouwstenen aan te bieden. Een goede voeropname wordt enerzijds bereikt door een goede structuur van het voer en anderzijds door in de startvoeders te kiezen voor goed verteerbare en smakelijke grondstoffen en eventueel vismeel. Aminozuren en linolzuur zijn belangrijke bouwstenen voor het realiseren van voldoende eigewicht. In de Uniek-reeks kan gekozen worden voor de Plus- en de Max-variant, waarbij de laatste variant nog hoger in linolzuur en aminozuren zit.

€i-plus aanpak

Voor het realiseren van de gewenste eigewichten is het belangrijk om het gewenste eigewicht voor de opzet van het koppel te bespreken en een plan te maken hoe dit met behulp van voer- en managementmaatregelen bereikt kan worden. Dit doen wij door middel van onze €i-plus aanpak.

Meer informatie

Wilt u ook de gewenste eigewichten bereiken om uw saldo te maximaliseren? Neem dan contact op met Tim van Ooijen, 06-13792683 of Jan van Os, 06-22503851.

 
 

Inloggen op de ledenportal