Pluimveeweb: Vogelgriep vastgesteld op eendenbedrijf in Dalfsen

27-07-2022
Op een vleeseendenbedrijf in Dalfsen (OV) is vogelgriep is vastgesteld, waarschijnlijk een hoog pathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 88.000 eenden op het bedrijf geruimd.

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen zes andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen nog 26 andere pluimveebedrijven waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Ophokplicht opgeheven

Het besmette bedrijf ligt in een regio waar de ophokplicht op 28 juni is opgeheven. In het 10 kilomtergebied rondom het besmette eendenbedrijf is op basis van de gebiedsregeling opnieuw een ophok- en afschermplicht van kracht, maar deze geldt niet voor de hele regio.

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook is in een aantal regio’s de ophok- en afschermplicht nog onverminderd van kracht. In deze regio’s geldt de ophokplicht voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht. Op de website van de NVWA staat meer informatie over de ophok- en afschermplicht. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in Dalfsen wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht, en via de online kanalen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gemeld.

Bekijk hier de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone, de kaart van het 3 kilometer vervoersbeperkingsgebied en de kaart van 10 kilometer vervoersbeperkingsgebied.

 
 

Inloggen op de ledenportal