Boerderij: Toch weer vogelgriepbesmetting

27-07-2022

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

In Minnertsga (Fr.) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant.

 

Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 105.000 vleeskuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1-kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen pluimveebedrijven. In de 3- kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen twee vleeskuikenbedrijven. Deze zijn van dezelfde eigenaar, maar hebben een gescheiden bedrijfsvoering. De NVWA zal deze bedrijven screenen op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

In de 10-kilometerzone liggen nog 10 pluimveebedrijven waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Binnen het 10-km gebied is een corridor gemaakt naar Pluimveeslachterij. W. van der Meer en Zonen B.V. in Dronrijp.

 

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook is in tien regio’s (langs de kust en in het midden van het land) de ophok- en afschermplicht voor risicovogels nog onverminderd van kracht.

Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

 

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in Minnertsga wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Bijna zestig besmettingen

De AI-uitbraak in Minnertga is de 57e sinds de eerste besmetting in Zeewolde op 26 oktober 2021, precies tien maanden geleden. Het is de tiende AI-besmetting bij vleeskuikens en de zesde in Friesland.

Sinds de eerste uitbraak zijn ruim 3,6 miljoen dieren geruimd, waarvan bijna 700.000 preventief.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal