Boerderij: Opnieuw besmetting vogelgriep; bij vleeseenden in Dalfsen

28-07-2022

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

Op een vleeseendenbedrijf in Dalfsen (Overijssel) is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant.

Om verspreiding van het virus te voorkomen gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de circa 88.000 eenden op de locatie ruimen.

In de 1-kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone liggen zes andere pluimveebedrijven. Die gaat de NVWA screenen op vogelgriep. In de 10-kilometerzone liggen 26 andere pluimveebedrijven waarvoor per direct het vervoersverbod geldt.

Deze besmetting volgt een dag na de besmetting bij een vleeskuikenbedrijf in Minnertga (Friesland) en een besmetting drie weken geleden bij sierkippen en watervogels op een hobbybedrijf in Watergang (Noord-Holland).

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Ophokplicht in deel regio 8

Het besmette bedrijf ligt in een regio (regio 8) waar de ophokplicht op 28 juni is opgeheven. In het 10-kilometergebied rondom de besmette locatie is op basis van de gebiedsregeling opnieuw een ophok- en afschermplicht van kracht, maar deze geldt niet voor de hele regio.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook is in tien regio’s (langs de kust en in het midden van het land) de ophok- en afschermplicht voor risicovogels nog van kracht.

Het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels is ook verboden.

Traceringsonderzoek

Op de besmette locatie in Dalfsen wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

 
 

Inloggen op de ledenportal