Pluimveeweb: Pluimvee en varkens op één locatie vergroot kans op overdracht influenza A-virussen

29-07-2022
Het deskundigenberaad Zoönosen ziet het houden van pluimvee en varkens op één locatie als een hoger risico voor de overdracht van ziekten. In dat kader adviseert het deskundigenberaad om combinatie van deze diersoorten op één vestiging te voorkomen. Kristien Van Reeth, professor virologie en diergeneeskunde aan de universiteit van Gent, onderschrijft dit advies met het oog op de overdracht van influenza A-virussen.

Het varken staat bekend als een potentieel ‘mengvat’ van influenzavirussen van verschillende diersoorten. Het is echter niet bekend hoe vaak vermenging van virusstammen daadwerkelijk plaatsvindt en/of dit vaker voorkomt op bepaalde veehouderijbedrijven, zoals gemengde bedrijven of bedrijven met een buitenloop. Om meer zicht te krijgen op welke influenzastammen rondgaan in de varkenshouderij start het RIVM een onderzoek. Het zet daartoe ook een platform op waar genetische informatie van griepvirussen in kan worden opgeslagen en uitgewisseld. De combinatie van varkens- en pluimveehouderij op één locatie wordt door het deskundigenberaad Zoönosen als een mogelijk risico gezien, en geadviseerd wordt dergelijke vestigingen te voorkomen. Dat schrijft minister Staghouwer van LNV aan de Tweede Kamer.

Overdracht influenza A-virussen

Kristien Van Reeth, professor virologie en diergeneeskunde aan de universiteit van Gent, zegt desgevraagd deze visie van de deskundigenberaad Zoönosen te onderschrijven. „Een overdracht van influenza A-virussen tussen pluimvee en varkens is mogelijk, hoewel het niet vaak voorkomt. Het gescheiden houden van beide diersoorten is een eerste stap in de preventie van dergelijke tussen-diersoortoverdrachten. Ook bestaat er een kleine kans dat het varken kan dienen als tussengastheer voor de overdracht van vogelgriepvirussen naar de mens. Ook vanuit dit oogpunt is het dus veiliger om beide diersoorten gescheiden te houden”, aldus Kristien Van Reeth.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer wil over de risico’s van een mogelijke virusoverdracht als op één locatie zowel varkens als pluimvee wordt gehouden geen uitspraak doen. Desgevraagd deelt de woordvoerster mee dat de GD hier zelf geen onderzoek naar heeft uitgevoerd en zodoende hierover geen oordeel kan geven.

143 locaties

In totaal houden veehouders op 143 locaties in Nederland zowel varkens als pluimvee. Tot nu toe is deze combinatie geen reden om een vergunning te weigeren. Echter met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is dat vanaf 2023 wel mogelijk. Dan mogen bij de planning en vergunningsaanvragen aannemelijke gezondheidsrisico’s worden meegewogen in de vergunningverlening. Dat schrijft minister Staghouwer van LNV aan de Tweede Kamer.

Vestiging in waterrijk gebied

Pluimveebedrijven die gevestigd zijn in watervogelrijke gebieden hebben een grotere kans om besmet te raken met vogelgriep. Voor de minister van LNV reden om in kaart te brengen hoeveel pluimveebedrijven zich de afgelopen vijf jaar hebben gevestigd of zijn uitgebreid in waterrijke gebieden. De resultaten hiervan stuurt hij na de zomer naar de Tweede Kamer. Waar het gaat om verboden en verplichtingen die alleen in het belang van de bescherming van de diergezondheid zijn, is de wet Dieren leidend. In een verbod op nieuwvestiging van bedrijven in bepaalde gebieden voorziet die wet echter niet.

 
 

Inloggen op de ledenportal