Boerderij: Weer besmetting met vogelgriep in Dalfsen

01-08-2022

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

In Dalfsen (Overijssel) is op een vermeerderingsbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant.

 

Om verspreiding van het virus te voorkomen ruimt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de circa 42.000 vleeskuikenouderdieren op de locatie. Vorige week raakte een ander pluimveebedrijf in Dalfsen ook al besmet met vogelgriep.

Preventieve ruiming ander bedrijf

In de 1-kilometer zone rondom het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf, van dezelfde eigenaar. De circa 11.000 kippen op dit bedrijf zullen wegens risicovolle contacten met het besmette bedrijf preventief worden geruimd om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

In de 3-kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen vijf andere pluimveebedrijven. De NVWA gaat deze bedrijven screenen op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

In de 10-kilometer zone liggen nog 27 andere pluimveebedrijven, waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Ophokplicht in deel regio 8

Het bedrijf ligt in een regio (regio 8) waar de ophokplicht op 28 juni is opgeheven. Het besmette bedrijf ligt echter in de beperkingszone (10 km) van de besmetting in Dalfsen van een vleeseendenbedrijf op 27 juli, waarvoor een ophokplicht is ingesteld op die datum. De beperkingszone rondom de besmette locatie overlapt grotendeels met de beperkingszone die op 27 juli is ingesteld.

Voor beide grotendeels overlappende beperkingszones Dalfsen I en Dalfsen II geldt op basis van de gebiedsregeling opnieuw een ophok- en afschermplicht, maar deze geldt niet voor de hele regio.


Vervoersverbod

Het vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook is in tien regio’s (langs de kust en in het midden van het land) de ophok- en afschermplicht voor risicovogels nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, de afschermplicht voor niet-commercieel gehouden risico-vogels.

Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in Dalfsen wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal