Pluimveeweb: Vogelgriep houdt voor de derde keer huis in Dalfsen, leghennenbedrijf getroffen

02-08-2022
Opnieuw is er vogelgriep vastgesteld in Dalfsen (OV). Voor de derde keer in korte tijd moet er een pluimveebedrijf geruimd worden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. 103.000 scharrelkippen op een (deels) biologisch bedrijf worden afgevoerd door de NVWA.

In een biologische stal met circa 13.000 kippen is vogelgriep vastgesteld, waarschijnlijk de hoog pathogene variant. Op deze locatie liggen nog vier stallen met circa 95.000 scharrelkippen, die ook geruimd worden.

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf was in verband met twee eerdere besmettingen in Dalfsen reeds bemonsterd en wordt ook al door de Gezondheidsdienst voor Dieren intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen, meldt de Rijksoverheid.

Eendenbedrijf

In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen vier andere pluimveebedrijven. Eén daarvan is het besmette eendenbedrijf dat na de vaststelling van vogelgriep op 27 juli 2022 geruimd is. De andere drie pluimveebedrijven waren in verband met de eerdere twee besmettingen in Dalfsen reeds gescreend en worden al intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

In de 10 kilometer zone liggen nog 24 andere pluimveebedrijven, waarvan er twee geruimd zijn vanwege de besmetting op 31 juli. Voor de 22 overige bedrijven gold al een vervoersverbod, vanwege de eerdere twee besmettingen in Dalfsen.

In het kader van de besmetting op de locatie in Dalfsen wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht, en via de online kanalen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gemeld.

Bekijk hier de kaart van het 3 kilometervervoersbeperkingsgebied Dalfsen III en hier de kaart van het 10 kilometervervoersbeperkingsgebied Dalfsen III en hier de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Dalfsen III 2022.

Tekst: Guus Daamen

 
 

Inloggen op de ledenportal