Boerderij: Derde vogelgriepbesmetting in Dalfsen

02-08-2022

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

In Dalfsen (provincie Overijssel) is op een legpluimveebedrijf in een biologische stal met circa 13.000 kippen vogelgriep vastgesteld.

 

Op deze locatie staan nog 4 stallen met circa 95.000 scharrelkippen. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het is de derde vogelgriepbesmetting in Dalfsen in een week tijd, na een eendenbedrijf op 27 juli en een bedrijf met vleeskuikenouderdieren op 31 julihttps://www.boerderij.nl/weer-besmetting-met-vogelgriep-in-dalfsen .

1-kilometer zone

In de 1-kilometer zone rondom het besmette bedrijf ligt 1 ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf was in verband met 2 recente eerdere besmettingen in Dalfsen reeds bemonsterd en wordt ook al door de Gezondheidsdienst voor Dieren intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

3-kilometer zone

In de 3-kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen 4 andere pluimveebedrijven. 1 daarvan is het besmette eendenbedrijf, dat na de vaststelling van vogelgriep op 27 juli is geruimd. De andere 3 pluimveebedrijven waren in verband met de eerdere 2 besmettingen in Dalfsen reeds gescreend en worden al intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

10-kilometer zone

In de 10-kilometer zone liggen nog 24 andere pluimveebedrijven, waarvan er 2 geruimd zijn vanwege de besmetting op 31 juli. Voor de 22 overige bedrijven gold al een vervoersverbod, vanwege de eerdere 2 besmettingen in Dalfsen.

 

Ophokplicht

Het bedrijf ligt in een regio (regio 8) waar de ophokplicht op 28 juni is opgeheven. Het besmette bedrijf ligt al in de beperkingszone (10 kilometer) van de 2 eerdere besmettingen (Dalfsen I en II) waarvoor een ophokplicht was ingesteld op 27 juli en op 31 juli 2022. De beperkingszone rondom de nieuwe besmette locatie overlapt grotendeels met de beperkingszones die al zijn ingesteld. Voor de nieuwe beperkingszone van 10 kilometer geldt op basis van de gebiedsregeling opnieuw een ophok- en afschermplicht.

Vervoersverbod

Het vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook is in 10 regio’s (langs de kust en in het midden van het land) de ophok- en afschermplicht voor risicovogels nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, de afschermplicht voor niet-commercieel gehouden risicovogels.

Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

 

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in Dalfsen wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal