Boerderij: Onzekerheid risico op HPAI toegenomen

08-08-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

De Deskundigengroep Dierziekten stelt dat de onzekerheid over de risico’s op de verspreiding van vogelgriep is gegroeid. Maar liefst 5 keer staat ‘onvoorspelbaar’ in het advies aan minister Staghouwer.

 

Deze handhaaft daarom de ophokplicht in regio’s waar die nog van kracht is. Aan de andere kant wordt er in recent getroffen regio’s géén nieuwe ophokplicht ingesteld.

Er geldt een ophokplicht in 10 van de 20 regio’s in Nederland. Door de recente besmettingen in Dalfsen doet zich de bijzondere situatie voor dat er een ophokplicht van kracht is in gebieden waar al langere tijd geen besmettingen bij pluimveebedrijven zijn geweest, terwijl in regio 4 − waar in Dalfsen in korte tijd 3 besmettingen waren − geen verplichting is om pluimvee binnen te houden. In een Kamerbrief schrijft de minister van LNV dat de uitbraken in Dalfsen laten zien dat, ondanks een regionaal lager risicoprofiel, de infectiedruk lokaal op enig moment hoog kan zijn. De getroffen bedrijven liggen enkele kilometers van de Vecht en de kans van besmetting van een pluimveebedrijf neemt toe als het binnen vijf kilometer van een grote waterpartij is gelegen.

De situatie maakt duidelijk dat er gekeken moet worden naar de mogelijkheden voor een andere indeling in regio’s, die meer aansluit bij de verspreiding van het vogelgriepvirus, aldus de minister. De daarvoor noodzakelijke analyses moeten echter nog verricht worden, dus een nieuwe indeling laat nog op zich wachten.

Ooievaar

De afgelopen weken was er één uitbraak bij een vleeskuikenbedrijf Minnertsga (Fr.), en 3 bedrijven in Dalfsen (Ov.) met vleeseenden, vleeskuikenouderdieren en leghennen. Volgens de Kamerbrief is het virus bij die besmettingen waarschijnlijk afkomstig van wilde vogels. Bij de eerste uitbraak in Dalfsen bleek het virusisolaat verwant met het isolaat aangetoond bij een op 14 kilometer afstand gevonden ooievaar. Staghouwer noemt het verontrustend dat met de ooievaar opnieuw een nieuwe vogelsoort is vastgesteld die het virus bij zich kan dragen.

Deskundigengroep Dierziekten

De Deskundigengroep Dierziekten handhaaft het advies voor de verschillende regio’s en stelt dat de onzekerheid over de risico’s op de verspreiding van vogelgriep is toegenomen. “De onzekerheid is nu groter geworden dan 3 weken geleden, omdat uit de infectie bij de ooievaars blijkt dat steeds andere soorten onvoorspelbaar aan de spreiding kunnen bijdragen en daarmee het verspreidingsgebied van vogelgriep kunnen veranderen”, schrijft de Deskundigengroep.

Bovendien wordt onderzoek naar de virusverspreiding bemoeilijkt doordat sommige vogelsoorten die het virus bij zich dragen geen ziekteverschijnselen vertonen en bovendien kadavers in het water blijven liggen waardoor ze niet kunnen worden onderzocht. “Dat maakt de hele situatie van HPAI-virusverspreiding in wilde vogels onvoorspelbaar, en de onzekerheid van uitspraken van de deskundigen groot”, aldus de deskundigen zelf.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal