Pluimveeweb: Mogelijk andere risicogebaseerde indeling regio's ophokplicht

09-08-2022
De recente vogelgriepuitbraken in Dalfsen (OV) onderstrepen de behoefte om te kijken naar een regionalisatie die meer past bij de manier van verspreiding van het virus. Dat schrijft minister Staghouwer van LNV aan de Tweede Kamer. Er worden momenteel analyses gemaakt voor een andere, meer risico gebaseerde indeling van Nederland in regio’s.

Zodra die analyses klaar zijn, zal de minister deze met deskundigen bespreken en de uitkomst daarvan delen met de Tweede Kamer en de sector. De ophokplicht blijft in de gebieden waar die eis nog gold, langer van kracht.

Na 15 juli waren er vier hoog pathogene vogelgriep uitbraken. De besmetting op deze vier bedrijven is vermoedelijk afkomstig uit wilde vogels. Het nationaal referentielaboratorium Wageningen Bioveterinary Research doet onderzoek naar de sequentie van de virusisolaten om meer inzicht te krijgen in de mogelijke bron van de besmettingen. Bij een uitbraak in Dalfsen is enige verwantschap met een isolaat uit een ooievaar, gevonden in de buurt van dit bedrijf.

Zorgelijke ontwikkeling

In verschillende regio's in Nederland worden nog dode vogels gevonden, de laatste tijd vooral in Zeeland. Ongeveer een derde van de ingezonden kadavers blijkt bij laboratoriumonderzoek besmet te zijn met het H5N1-virus. Het is een zorgelijke ontwikkeling dat de situatie niet verbetert en dat de sterfte bij wilde vogels onverminderd doorgaat. Ook de recente vondsten van virus bij ooievaars zijn verontrustend. Dit betreft opnieuw een nieuwe vogelsoort, die ook in grote delen van Nederland kan voorkomen.

De deskundigen zien in de huidige situatie geen aanleiding hun inschattingen van de kans van besmetting van een pluimveebedrijf in Nederland of een specifieke regio in Nederland aan te passen. De deskundigen hebben ook aangegeven dat zij nu geen mogelijkheden zien een andere begrenzing van regio’s te geven. Daarvoor is een verdere analyse nodig en dat onderzoek is in gang gezet.

Ophokplicht blijft in stand

De deskundigengroep dierziekten geeft aan dat de onzekerheid van de beoordeling van de vogelgriepsituatie is toegenomen. Zolang er geen andere middelen, zoals een vaccin, beschikbaar zijn om uitbraken zo goed mogelijk te voorkomen, blijft het van het grootste belang alert te blijven en bioveiligheidsmaatregelen te blijven toepassen. Staghouwer acht het niet verantwoord om de ophok- en afschermplicht in te trekken in die regio’s waar die eisen nu nog gelden.

Dat schrijft minister Staghouwer van Landbouw maandag 8 augustus in een Kamerbrief. De Deskundigengroep Dierziekten bracht vorige week dinsdag 2 augustus een verslag uit.

 
 

Inloggen op de ledenportal