Pluimveeweb: Kamerlid Van Haga wil zwaardere straffen voor stalbezetters

09-08-2022
Wybren van Haga van BVNL wil zwaardere straffen voor stalbezetters. Daarover heeft hij Kamervragen gesteld aan Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit. Hij verwijst daarbij naar een Australisch model: daar kunnen stalbezetters een maximum celstraf van drie jaar krijgen en kunnen de boetes oplopen tot ruim 13.400 euro.

De laatste tijd komen er op sociale media steeds vaker berichten voorbij waarbij dierenrechtenactivisten oproepen om stallen te bezetten en de dieren naar buiten te laten ('te bevrijden'). LTO roept daarom haar leden op om waakzaam te zijn. Voor Wybren van Haga van BVNL reden om Kamervragen te stellen over de straffen die stalbezetters in Nederland kunnen krijgen.

Zo vraagt hij aan de minister of hij de bereidheid heeft om stalbezetters zwaarder te straffen, waarbij het Kamerlid verwijst naar het Australische model. Dierenrechtenactivisten kunnen daar tot drie jaar celstraf krijgen. „De Australische regering heeft hiervoor de wet ‘Het recht op landbouw’ gelanceerd. Deze wet biedt justitie de mogelijkheid om de zwaarste straffen te eisen voor stalbezettingen en inbraken in stallen. Behalve een maximum straf van drie jaar, kunnen de boetes oplopen tot 22.000 Australische dollars (13.433 euro). Goed voorbeeld, doet goed volgen moet hier het credo zijn. Dat werkschuwe tuig moet andermans eigendommen met rust laten. Strenger straffen is wat BVNL betreft noodzakelijk.”

De Australische regering heeft de wet ‘Het recht op landbouw’ gelanceerd. Deze wet biedt justitie de mogelijkheid om de zwaarste straffen te eisen voor stalbezettingen.

Boxtel

In 2019 bezetten tientallen activisten al een varkensstal in het Brabantse Boxtel. Dit waren voornamelijk internationale actievoerders. 67 personen kregen toen een boete van 300 euro ene een voorwaardelijke celstraf van een week. Naar aanleiding van deze urenlange stalbezetting hebben boerenbelangenbehartigers en het kabinet afgesproken dat elke verdachte situatie gedeeld wordt met het team Terrorisme, Extremisme & Radicalisering van de Nationale Politie.

Wat kun je als veehouder zelf doen?

Neem preventiemaatregelen, zoals:

  • Hang zichtbare camera’s op en zorg voor voldoende verlichting, gecertificeerde sloten en vergrendeling. Gespecialiseerde partijen kunnen u ondersteunen bij de beveiliging van uw bedrijf.
  • Zorg voor een goede erfafscheiding waardoor (ongewenste) bezoekers niet zomaar uw terrein op kunnen.
  • U kunt overwegen om als extra drempel bij elke toegang van uw bedrijf ‘Verboden toegang’-bordjes te plaatsen. Bovendien kan er op dergelijke bordjes worden opgenomen dat het betreden van het terrein een gevaar oplevert voor het dierenwelzijn en de volksgezondheid.

Neem contact op met de politie, uw gemeente en uw brancheorganisatie indien u signalen ontvangt dat er (onjuiste) informatie over uw bedrijf verspreid wordt met betrekking tot dierenrechten en/of dierenwelzijn. Verstrek eventueel bewijsmateriaal ook meteen aan de politie. Dit zodat er stappen ondernomen kunnen worden, ook ter voorkoming van escalatie. Indien u twijfelt of informatie nuttig kan zijn voor de politie, kunt u advies inwinnen bij LTO. Via hen kan eveneens informatie gedeeld worden met de politie.

Signalen over bijvoorbeeld op handen zijnde acties die u op sociale media aantreft, kunt u melden bij LTO. Ook andere informatie die wel relevant is voor de politie, maar niet acuut is, kunt u melden bij LTO. LTO heeft een directe lijn gekregen met de politie en kan daar meldingen maken, zo nodig gebundeld.

Tekst: Bas Lageschaar

 
 

Inloggen op de ledenportal