Pluimveeweb: Vogelgriep op legpluimbedrijf in Lunteren, acht pluimveehouderijen geruimd

14-08-2022
Op een legpluimveebedrif in Lunteren (GD) is zondag vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 5.000 leghennen op de locatie geruimd door de NVWA.

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen 7 andere pluimveebedrijven. Deze pluimveehouderijen worden uit voorzorg geruimd om verspreiding naar de omliggende bedrijven te voorkomen. De bedrijven liggen in een pluimveedicht gebied. Wanneer er niet preventief geruimd wordt, is de kans groter dat de besmetting zich in dit gebied naar omliggende bedrijven verspreidt, meldt het ministerie van LNV.

235 pluimveebedrijven in 10 kilometerzone

In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen 30 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. In de 10 kilometer zone liggen nog 235 andere pluimveebedrijven waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Ophokplicht nog van kracht

Het besmette bedrijf ligt in een pluimveedichte regio waar de ophokplicht nog steeds geldt. Gezien de pluimveedichtheid van deze regio worden er aanvullende maatregelen genomen. Ten eerste geldt voor deze regio een vervoersverbod voor risicovogels gedurende minimaal twee weken; alleen afvoer naar de slacht en vervoer van eendagskuikens is, onder voorwaarden, toegestaan. En ten tweede wordt het bezoekersverbod voor commerciële pluimveebedrijven aangescherpt. Het bezoekersverbod geldt in die regio niet alleen voor de stal, maar voor het hele bedrijf, met uitzondering van het woonhuis.

 
 

Inloggen op de ledenportal