Pluimveeweb: Opnieuw vogelgriep vastgesteld in Lunteren

18-08-2022
In Lunteren (gemeente Ede, provincie Gelderland) is op een eendenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 3000 eenden op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometer zone van het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijven waar momenteel pluimvee gehuisvest wordt. Ook dit bedrijf zal worden geruimd. In de 3 kilometer zone liggen 32 andere bedrijven met pluimvee. In de 10 kilometer zone liggen 256 pluimveebedrijven.

Bekijk de website van Rijksoverheid voor kaarten van de 3 kilometer en 10 kilometer zone.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op deze locatie in Lunteren wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht, en via de online kanalen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gemeld.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook is in een aantal regio’s, waaronder de regio waar deze besmette inrichting in ligt, de ophok- en afschermplicht nog onverminderd van kracht. In deze regio’s geldt de ophokplicht voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht.

Tekst: Sandra Wilgenhof

 
 

Inloggen op de ledenportal