Boerderij: Gescreende bedrijven Lunteren vrij van vogelgriep

18-08-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Bij de bedrijven in de 3-kilometerzone rond het zondag 14 augustus met HPAI besmette pluimveebedrijf in Lunteren (Gld.) is géén vogelgriep vastgesteld bij de screening. Ook de monsters van dieren van preventief geruimde bedrijven testten negatief, bevestigt het ministerie van LNV.

 

Vanwege de hoge dichtheid aan pluimveebedrijven is het in de Gelderse Vallei beleid om bedrijven gelegen binnen 1 kilometer van de uitbraak uit voorzorg te ruimen. Op die manier wil de overheid voorkomen dat de verspreiding van het virus onbeheersbaar wordt. In het gebied van een kilometer rond het besmette pluimveebedrijf in Lunteren liggen 8 bedrijven met pluimvee: 5 leghennenbedrijven, een vermeerderingsbedrijf, een opfokhennenbedrijf en een bedrijf waar hoofdzakelijk ander vee wordt gehouden, maar waar ook pluimvee aanwezig bleek te zijn. Eén van de bedrijven bleek leeg te staan en hoefde dus niet te worden geruimd.

Circa 159.000 dieren

Volgens het ministerie gaat het in totaal om circa 159.000 dieren, maar dat zijn voorlopige cijfers. Eerder werd dat aantal nog geraamd op 245.000. Het exacte aantal wordt pas bekend na de taxatie van de geruimde bedrijven. De pluimveehouders krijgen namelijk een vergoeding voor de geruimde dieren uit het Diergezondheidsfonds.

Naast de pluimveehouderijen die geruimd werden vanwege de korte afstand van de uitbraak is een bedrijf met 30.000 leghennen in Voorthuizen (Gld.) preventief geruimd vanwege risicovolle contacten met het besmette bedrijf.

Ophokplicht

Ondanks het zomerweer waren er in augustus al diverse uitbraken van vogelgriep. Woensdag 17 augustus was er een besmetting bij een grootouderdierenbedrijf voor vleeskuikens in Maurik? in een regio waar de ophokplicht eerder is opgeheven. Ook de drie uitbraken in Dalfsen (Ov.), eind juli en begin augustus, waren in een regio waar de ophokplicht niet meer van kracht was. De Deskundigengroep Dierziekten komt volgende week bijeen voor een nieuwe risicobeoordeling.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal