Pluimveeweb: Vogelgriep vastgesteld op hobbybedrijf in Ter Aar (ZH)

28-08-2022
In Ter Aar (ZH) is bij een hobbyhouder met kippen en eenden vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Op het bedrijf waren circa 80 kippen en eenden aanwezig. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de nog aanwezige dieren op de locatie geruimd.

In de 1 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone liggen 2 pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. In de 10 kilometer zone liggen 2 pluimveebedrijven, waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Onderzoek

In het kader van de besmetting op deze locatie in Ter Aar wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Maatregelen

Bekijk hier de regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ter Aar 2022 en hier de kaart van het 3 kilometervervoersbeperkingsgebied in Spijkenisse en hier de kaart van het 10 kilometervervoersbeperkingsgebied in Ter Aar.

 
 

Inloggen op de ledenportal