Pluimveeweb: EU-voorstel om vrije uitloopeieren als zodanig te kunnen verkopen bij ophokplicht: Hoop gloort voor vrije uitloopei

26-08-2022
De Europese Commissie stelt voor om vrije uitloopeieren bij een ophokplicht als zodanig te kunnen blijven verkopen, evenals dat voor biologische eieren geldt. Over dit voorstel wordt vermoedelijk in het vierde kwartaal van dit jaar gestemd door de Raad van Ministers en het Europees Parlement. Voorzitter Werner Buck van Anevei is hoopvol dat het voorstel nu wel wordt goedgekeurd. „Europa kampt momenteel met de grootste vogelgriepuitbraak ooit. Frankrijk is enorm zwaar getroffen en ook in Spanje en Italië vinden nu nog regelmatig uitbraken plaats. De verhoudingen zijn anders dan in het verleden. Daarom denk ik dat het merendeel van de EU-landen voor het voorstel stemt.”

De Nederlandse pluimveesector pleit al jaren voor een dergelijke regeling voor vrije uitloopeieren. Nu mogen eieren van vrije uitloop hennen bij een ophokplicht zestien weken als vrije uitloop ei worden verkocht. Daarna moeten ze gestempeld en verkocht worden als scharrelei. Leghennenhouders ontvangen daardoor ongeveer 3 cent minder voor de eieren van hun opgehokte vrije-uitloophennen.

Een gemiddeld vrije-uitloop leghennenbedrijf telt 55.000 vrije-uitloophennen. Bij een legpercentage van 90 procent leggen die dagelijks 49.500 eieren. Wanneer een leghennenhouder daar 3 cent minder voor ontvangt, kost hem dat dagelijks een kleine 1.500 euro en wekelijks zelfs ruim 10.000 euro. Dat houdt geen enkele leghennenhouder lang vol. Ook niet wanneer het ‘slechts’ 5.000 euro per week kost doordat hij 1,5 cent toeslag per opgehokt uitloopei ontvangt van zijn pakstation – wat in Nederland ook veel voorkomt.

De ophokplicht van ‘vogelgriepseizoen’ 2020-2021 duurde in veel regio’s in Nederland maar liefst 37 weken. Vrije-uitloop leghennenhouders in veel regio’s in Nederland kregen dus 21 weken de scharreleiprijs betaald. Dit betekent een schadebedrag van 210.000 euro per bedrijf of 105.000 euro wanneer een leghennenhouder nog 1,5 cent boven op de scharreleiprijs ontvangt. Het huidige vogelgriepseizoen duurt de ophokplicht in veel regio’s nog veel langer dan die 37 weken.

‘Hoopvol dat voorstel het haalt’

„In februari dit jaar hebben we als Nederlandse legsector samen met de Europese vereniging van eierhandelaren en eiproductfabrikanten (Euwep) ook al gepleit voor een soortgelijke regeling voor vrije uitloop eieren als voor biologische eieren. Toen haalde het voorstel het niet in de EU”, zegt voorzitter Werner Buck van Anevei, de belangenbehartiger voor de eierhandel en de eiproductenindustrie.

Voorheen pleitten met name Nederland en Duitsland voor een dergelijke regeling voor vrije uitloopeieren omdat in beide landen veel vrije uitloophennen worden gehouden en in andere landen nauwelijks. Buck is hoopvol dat het voorstel het nu echter wel haalt: „Europa is nog nooit zo zwaar getroffen door de vogelgriep. Frankrijk kampt met de grootste uitbraak ooit en ook in Zuid-Europese landen zoals Spanje en Italië heeft het virus zwaar huisgehouden net als in Polen. Veel landen zullen hierdoor eerder geneigd zijn voor het voorstel te stemmen”, legt Buck uit.

„In het voorstel van de Europese Commissie staat de zinsnede dat wanneer er tijdelijke restricties zijn op basis van EU-wetgeving de eieren dan toch als vrije uitloopeieren verkocht mogen worden ondanks de restricties. Een ophokplicht ingesteld door de Nederlandse regering is een voorbeeld van zo’n tijdelijke restrictie”, licht Buck toe.

‘Lastig af te zetten’

Volgens de Anevei-voorzitter wordt het hoogtijd dat er een dergelijke regeling komt voor vrije uitloopeieren. „Pakstations gaven de laatste weken aan dat ze de vrije uitloopeieren uit vrijgegeven gebieden lastig kunnen afzetten. Consumenten zijn vanwege de lange ophokplicht gewend aan de goedkopere scharreleieren en kopen de vrije uitloopeieren maar mondjesmaat.” Pakstations krijgen momenteel een heleboel vragen van leghennenhouders of ze nog vrije uitloophennen moeten opzetten of niet, weet Buck.

„Als Anevei hebben we het ministerie van LNV dit jaar meermaals gevraagd om gebieden eerder open te stellen zodat de vrije uitloophennen weer naar buiten konden. Het ministerie was daar heel terughoudend in. Dat is gezien de aanhoudende uitbraken misschien wel terecht, maar hiervan ondervinden leghennenhouders met vrije uitloop hennen wel de nadelige gevolgen. Hopelijk haalt het EU-voorstel het en is er in het vierde kwartaal van dit jaar eindelijk een oplossing voor vrije uitloopeieren zodat de sector blijft bestaan in Nederland en de rest van de EU.”

 
 

Inloggen op de ledenportal