Pluimveeweb: Lichtkleur speelt mogelijk rol in de immuniteit van leghennen

29-08-2022
Volgens nieuw Amerikaans onderzoek zou het overschakelen van blauw naar rood licht tijdens de legcyclus de immuniteit van de hennen kunnen beïnvloeden.

De studie, geleid door wetenschappers van de Mississippi University, keek naar hoe kippen zouden reageren op een overgang van blauw licht tijdens de opfokperiode en rood licht in de productieperiode, meldt de Engelstalige pluimvenieuwssite Poultryworld. Al geruime tijd is gekend dat licht een cruciale rol speelt in de ontwikkeling en de eiproductie bij leghennen en dat het type licht wel degelijk een invloed heeft op bovenstaande.

In het verleden hebben onderzoekers aangetoond dat leghennen onder rood licht niet alleen eerder eieren begonnen te leggen, maar ook een hogere eierproductie hadden dan hennen die enkel in wit of groen licht werden gehouden. En meerdere studies hebben kortere golflengten van licht, zoals blauw licht, gekoppeld aan een betere groei en minder activiteit bij de kippen.

Link naar immuunsysteem

Uit het laatste onderzoek bleek dat vogels die onder rood licht werden gehuisvest een relatief lager miltpercentage hadden in vergelijking met de controlegroep. Dit kan erop wijzen dat de vogels een zwakker immuunsysteem hebben.

In het onderzoek hebben wetenschappers 1.000 Hy-Line W-36 kippen grootgebracht in een kooivrij huisvestingssysteem bestaande uit 2 identieke ruimtes. Kippen in één ruimte kregen blauw licht van 1-18 weken oud. Diezelfde hennen schakelden toen op week 19 over naar rood licht. De controlegroep in de andere ruimte werd gedurende het hele onderzoek blootgesteld aan normale LED-lampen. De onderzoekers herhaalden het experiment vervolgens.

Kipgrootte en eisamenstelling

Het omschakelen van blauw naar rood bleek verschil te maken als het ging om de grootte van de kip en de samenstelling van de eieren. De wetenschappers ontdekten dat kippen die in blauw licht waren grootgebracht een significant hoger lichaamsgewicht hadden tijdens de opfokperiode. Zodra de lichten op rood gingen, produceerden de hennen eieren met een hoger relatief eigeelpercentage en een lager relatief eiwitpercentage (eiwit), vergeleken met hennen die normaal LED-licht kregen.

Aantal geproduceerde eieren

De werkelijke eierproductie en verschillende andere factoren leken echter niet te worden beïnvloed door de kleur van het licht, schreven de wetenschappers: „Er was geen verschil tussen de lichtbehandelingen met betrekking tot de productie, het hersengewicht, tonische immobiliteit en hormoonconcentratie.”

 
 

Inloggen op de ledenportal