Boerderij: 16-wekentermijn vrije-uitloopei mogelijk van tafel

29-08-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

De Europese Commissie wil een einde maken aan het afwaarderen van vrije-uitloopeieren na zestien weken ophokplicht.

Dat staat in een conceptvoorstel voor aanpassing van de handelsnormen voor eieren. Nu moeten eieren van opgehokte vrije-uitloopkippen na zestien weken ophokplicht worden afgewaardeerd tot scharrelei. Legpluimveehouders lopen daardoor tot wel duizenden euro’s in de week aan omzet mis.

Impact ophokplicht groot

De ophokplicht is nu in de helft van de twintig regio’s in Nederland al tien maanden van kracht. Minister Staghouwer van LNV schreef recent nog rekening te houden met het scenario dat de ophokplicht in bepaalde regio’s de rest van dit jaar en mogelijk nog langer van kracht zal blijven. De schade is extra groot omdat deskundigen het vrijgeven van regio’s met een groot aantal pluimveebedrijven, waaronder veel biologische en vrije-uitloopbedrijven − waar de kippen immers buiten lopen − als een extra risico zien voor de verspreiding van het vogelgriepvirus. Juist daar waar een fors aandeel van de pluimveehouders zit, wordt de ophokplicht dus niet snel opgeheven. In de rest van Nederland is de impact voor de vrije-uitloopsector echter ook groot. In zeven regio’s duurde de ophokplicht acht maanden en in drie regio’s nog ruim twee weken langer.

Biologische eieren mogen ook als de kippen door de ophokplicht langdurig niet naar buiten kunnen het predicaat biologisch blijven dragen. Als de ophokplicht voortkomt uit EU-wetgeving, mag dat straks mogelijk dus ook voor vrije-uitloopeieren.

Weer een positieve flow door de sector

Voorzitter Kees de Jong van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP is blij dat de inspanningen van belangenbehartigers in Brussel effect lijken te hebben. Hij noemt het terecht dat vrije-uitloophouders, die flinke investeringen hebben gedaan, straks niet meer bij hun bedrijfsvoering belemmerd worden door langdurige ophokplicht. Zij kiezen er immers niet zelf voor hun dieren binnen te houden. “Hoe eerder de nieuwe regels aangenomen worden, hoe beter. Dan gaat er weer een positieve flow door de sector. Ik hoop dat dan ook marktaandeel teruggewonnen wordt en liefst dat het marktaandeel nog verder groeit.”

 

Anevei: tevreden met conceptvoorstel

Voorzitter Werner Buck van de branchevereniging van eierhandelaren Anevei is ook tevreden met het conceptvoorstel. Anevei zet zich samen met andere Europese brancheorganisaties al langer in voor aanpassing van de regels. Hij verwacht dat het Europese Parlement en de Raad van Ministers zich in het vierde kwartaal over het voorstel zullen buigen. Buck denkt dat het Europarlement zal instemmen. Vertegenwoordigers van verschillende fracties in het Europarlement maakten zich in februari al hard voor wijziging van de handelsnormen. De Nederlandse parlementariërs Annie Schreijer-Pierik (CDA), Bert-Jan Ruissen (SGP) en Jan Huitema (VVD) en hun Belgische collega Tom Vandenkendelaere (CD&V) stelden hier toen schriftelijke vragen over aan de Europese Commissie.

De vrije-uitloopsector is niet overal in Europa groot. In 2021 was in slechts vijf landen het aandeel vrije-uitloophennen groter dan 20%: Ierland (46,4%), Oostenrijk (28,4%), Frankrijk (23%), Duitsland (22,1%) en Nederland (22,8%). Het gemiddelde in de EU is 12,8%. Buck is toch hoopvol dat de EU-lidstaten met het voorstel zullen instemmen omdat, in tegenstelling tot andere jaren, ook landen als Frankrijk, Italië en Spanje zijn geconfronteerd met ophokplichten die de zestien weken overschreden.

Niet rijk rekenen

Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de branchevereniging voor pluimveehouders NVP wil zich niet rijk rekenen. “Je moet je niet blij laten maken met een dooie mus. De vraag is of er voldoende landen zijn die met het voorstel zullen instemmen. Dat zal erom spannen. Sommige landen beschermen liever hun eigen markt, andere landen hebben geen vrije-uitloopsector en zullen wisselgeld vragen voor hun stem.”

 
 

Inloggen op de ledenportal