Boerderij: Europese rechters buigen zich over hertest salmonella

07-09-2022

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vraagt het Europese Hof van Justitie uitsluitsel te geven over wanneer een pluimveevermeerderingsbedrijf een hertest mag laten doen voor salmonella.

Sinds twee jaar mag een vermeerderingsbedrijf deze verificatietest niet meer standaard laten doen, nadat Nederland hierover door de Europese Unie op de vingers getikt is. Een vermeerderingskoppel dat besmet is met bepaalde types salmonella moet vervroegd afgevoerd worden en de eieren worden afgewaardeerd.

Een aanzienlijk deel van de koppels die volgens een eerste test besmet blijkt met salmonella, blijkt in verificatieonderzoek echter toch niet besmet. Het afschaffen van de verificatietest leidde dan ook tot ophef in de pluimveesector, omdat die vreest dat nu onterecht koppels besmet worden verklaard.

Discussie over uitzonderingsgeval

De Europese regels bieden echter wel ruimte om in uitzonderlijke gevallen een hertest te doen, bij twijfel over de eerste test. Over wat precies zo’n uitzonderingsgeval is bestaat discussie. Vanwege een beroepszaak die een vermeerderingszaak heeft aangespannen tegen de genomen maatregelen op zijn bedrijf, heeft nu het CBb zich hierover gebogen.

Die wil dat het Europese Hof van Justitie via een prejudiciële beslissing meer duidelijkheid geeft over wanneer er sprake is van een uitzonderingsgeval en een hertest gedaan kan worden. Het CBb legt het het Europese hof ook een aantal concrete scenario’s voor. Onder meer of de aanwezigheid van meerdere negatieve testresultaten van testen genomen door het pluimveebedrijf zelf, of de vaccinatiestatus van het bedrijf, reden kunnen zijn om een verificatieonderzoek te laten doen.

Onomkeerbare maatregelen

Ook vraagt het CBb aan de Europese rechters dat áls het bij één van deze scenario’s inderdaad is toegestaan een hertest te laten doen, hoeveel tijd het desbetreffende bedrijf dan krijgt om dit te doen voordat er onomkeerbare maatregelen genomen worden.

In afwachting van de uitspraak van de Europese rechters houdt het CBb voorlopig de betreffende zaak van dit vermeerderingsbedrijf aan.

Tekst: Kirsten Graumans

 
 

Inloggen op de ledenportal