Pluimveeweb: SMK roept Kabinet op om kosten voor duurzaamheidskeurmerken te vergoeden

12-09-2022
Stichting Milieukeur (SMK) roept het kabinet op om invulling te geven aan de aangenomen motie waarin wordt opgeroepen om boeren te vergoeden voor kosten die zij maken voor het voeren van een keurmerk.

SMK (ontwikkelaar en beheerder van het PlanetProof keurmerk) vindt dat het kabinet snel invulling moet geven aan de motie aangezien deze al in juni dit jaar door de Tweede Kamer is aangenomen. Deze motie verzoekt het kabinet om de kosten te vergoeden die Nederlandse boeren en tuinders maken voor het voeren van een topkeurmerk voor verduurzaming.

‘Op dit moment worden de extra inspanningen van boeren en tuinders op het gebied van klimaat, stikstofreductie, biodiversiteit, dierenwelzijn, natuur & landschap en bodemvruchtbaarheid vaak niet of nauwelijks beloond. De overheid heeft er wel veel baat bij. Ook supermarkten hebben hierin een verantwoordelijkheid. Zij moeten een hogere waarde toekennen aan duurzamer product en die marge ook uitbetalen aan de boer.’ Aldus SMK.

30 miljoen euro

Gijf Dröge, directeur van SMK ziet dat veel ondernemers willen inspelen op de vraag naar duurzamere producten. „Maar vanwege het ontbreken van een redelijke vergoeding twijfelen ze of die stap ook economisch verstandig is. De belangstelling van de consument voor duurzamer product is er wel. Maar door prijsconcurrentie in de supermarkt is het bijna onmogelijk iets meer te krijgen voor boeren en tuinders met een keurmerk. En dan lopen de kosten flink op. Voor boeren en tuinders betekent dit te weinig zekerheid dat ze de investeringen in verduurzaming kunnen terugverdienen.”

Volgens de stichting kan het kabinet met een tegemoetkoming in de verduurzamingskosten een gelijk speelveld creëren voor boeren en tuinders die voldoen aan de duurzaamheidseisen van de topkeurmerken. Dat is in het regeerakkoord van 2017 al afgesproken, maar nog steeds niet uitgevoerd, stelt SMK. De totale jaarlijkse directe kosten voor deelname Beter Leven (2 en 3 sterren), Biologisch, Demeter, EKO en On the way to PlanetProof schat SMK in op 30 miljoen euro. De keurkmerken helpen bij het verduurzamen van de Nederlandse landbouw vandaar de SMK vindt dat het kabinet een fractie van de miljarden budgetten voor verduurzaming van de landbouw zou moeten vrijmaken om boeren te vergoeden. Dröge: „Door een bedrag van 30 miljoen euro op te nemen in de rijksbegroting voor 2023 kunnen boeren en tuinders belangrijke stappen zetten in verduurzaming met hulp van de door Milieu Centraal erkende topkeurmerken. Zo hoeven zij niet op te draaien voor de extra kosten. De afspraken uit 2017 moeten nu eindelijk worden uitgevoerd.”

Deze week is de On the way to PlanetProof Week, waarin SMK via de (sociale) media extra aandacht voor het keurmerk. Het is de tweede keer dat SMK deze week organiseert. Doel van deze week is dat het logo (en waar het voor staat) meer wordt herkend door de consument. Een aantal keurmerkhoudende boeren houdt deze week een open dag.

PlanetProof-week

Bewustwording is belangrijk, zegt woordvoerder Ellen Brussee. Uit een eerder onderzoek van Bloakes in opdracht van SMK bleek dat ruim 1 op de 3 consumenten structureel producten met een keurmerk koopt. Met name groente en fruit, eieren en zuivel zijn voor de consument relevant. Een mooi percentage, maar het is nog te weinig, vindt Brussee. „We moeten de consument bewust maken van het feit dat hij of zij degene is die het verschil kan maken bij de vraag of het aanbod verder verduurzaamt of niet.”

Ruim 2.000 boeren uit de plantaardige sector zijn aangesloten bij PlanetProof. In de melkveehouderij zijn dat ruim 800 ondernemers.

 
 

Inloggen op de ledenportal