Nieuwe Oogst: Sector komt met bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan vogelgriep

12-09-2022

Een goede bioveiligheidssituatie op het pluimveebedrijf blijft het belangrijkste aandachtspunt om het vogelgriepvirus buiten de deur te houden. Binnenkort start Avined daarom samen met Royal GD en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een pilot met een bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan.

Het vogelgriepvirus zorgt voor veel onrust in de pluimveesector. Er zijn nog steeds uitbraken en met het najaar in aantocht is de verwachting dat de dreiging van vogelgriep zal toenemen. Om te zien welke (structurele) verbeteringen op pluimveebedrijven nog zijn door te voeren, start binnenkort de pilot 'bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan'.

Uitgangspunt is hierbij dat de Avined-hygiënescan als basis dient, zodat er niet weer een nieuwe 'checklist' of 'vragenlijst' nodig is. Het bioveiligheidsplan moet praktisch haalbaar en uitvoerbaar zijn en de uitvoering en evaluatie moeten objectief worden gevolgd.

Deze pilot moet aanknopingspunten bieden voor een effectief en bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan. De komende periode volgt er meer informatie. Pluimveehouders die meer willen weten of willen deelnemen kunnen contact opnemen met Avined.

Tekst: John Lamers

 
 

Inloggen op de ledenportal