Boerderij: Pluimveehouder: bevestig windbreekgaas voor de luchtinlaten

19-09-2022

Windbreekgaas kan de insleep van vogelgriepvirus via de luchtinlaten beperken, daar is Piet Faber van overtuigd. Daarom roept deze pluimveehouder in het Friese Nijeberkoop zijn collega’s op om windbreekgaas te bevestigen voor de winddrukkappen.

 

“De pluimveesector wordt sinds oktober vorig jaar geteisterd door vogelgriep en ik hoor allerlei adviezen over biosecurity van bedrijf en stallen en persoonlijke hygiëne, maar ik hoor niemand over windbreekgaas. Om daarmee een barrière op te werpen voor veertjes, zanddeeltjes, grasjes en dergelijke.”

Virus kan ‘meeliften’

Volgens Faber kunnen veertjes, zanddeeltjes en grasjes AI-virus bevatten en kan het virus daarmee ‘meeliften’ de stal in. “Vooral met warm weer worden pluimveestallen volop geventileerd en kan er van alles met de lucht mee de stal in komen. Daar kunnen pluimveehouders iets tegen doen door windbreekgaas voor de inlaten aan te brengen.” Windbreekgaas heeft volgens Faber vooral effect bij stallen die ‘kaal in het veld staan’, zonder bomensingel. En zeker in gebieden met veel wilde (water)vogels die het vogelgriepvirus bij zich kunnen dragen.

Deze zomer viel het Faber tijdens een fietstocht in het noordoosten van Friesland, rond Blija, op dat daar veel pluimveestallen ’open en bloot’ en het landschap staan. “Ik zag in dat gebied veel ganzen en ganzenkadavers. En het waaide er flink. Veertjes, sappen van kadavers en mestdeeltjes kunnen dan zo tegen de stallen waaien.”

Oproep beperkt gevolgd

Faber, die zelf vleeskuikenouderdieren houdt, ziet dat de laatste maanden onder meer vleeskuiken- en vermeerderingsbedrijven besmet raken met vogelgriep. “Geen legkippenbedrijven met overdekte uitlopen. Want die zijn veelal al voorzien van windbreekgaas.”

Faber, die vicevoorzitter is van de NOP/NVP-vakgroep vermeerderaars en opfokkers, en bestuurslid van de LTO/NOP- vakgroep Pluimveehouderij is, heeft zijn collega’s al vaker opgeroepen om windbreekgaas aan te brengen. Onder meer via een column in het vakblad ‘Pluimveehouderij’. Maar zijn oproep wordt volgens hem nog maar zeer beperkt opgevolgd.

Onderzoek niet afwachten

Dit voorjaar is onderzocht of vogelgriep ook via luchtinlaten pluimveestallen kan binnenkomen, maar de uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet bekendgemaakt. Faber wil zo lang niet wachten. Zijn boerenverstand zegt dat de luchtinlaten een besmettingsroute kunnen zijn. En dat je met windbreekgaas een barrière kunt opwerpen op die route. “Niet wachten op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar ons boerenverstand gebruiken. Windbreekgaas is een eenvoudige extra maatregel die je als pluimveehouder kunt nemen, naast verhogen van biosecurity, om het risico op insleep van vogelgriepvirus te verkleinen.”

 

Tekst: Hans Bijleveld

 
 

Inloggen op de ledenportal