Pluimveeweb: Rutte positief over ?productschappen nieuwe stijl??

22-09-2022
Minister-president Rutte ging niet zo ver om te zeggen dat het afschaffen van de productschappen een vergissing is geweest. Maar, zei hij in het tweede deel van de Algemene Politieke Beschouwingen, er is wel iets mee verloren gegaan.

Bij de oude productschappen, analyseerde Rutte, bestond het gevaar dat ze zouden verworden tot pressiegroepen. En dat deelbelangen daar belangrijker zouden worden dan het algemeen belang. „Maar”, zei hij nu, „productschappen zijn niet alleen een pressiegroep. Ze zorgden ook voor het goed functioneren van onze samenleving in de dagelijkse praktijk.”

Hij ziet wel iets in een soort productschappen nieuwe stijl: zonder wetgevende bevoegdheden, want die taken horen volgens hem meer thuis bij de democratisch gecontroleerde overheid. Maar wel een gestructureerd platform voor overleg. Hij keek daarbij naar de stikstofgesprekken onder leiding van Johan Remkes. „Bij die problemen zie je hoe belangrijk het is dat iedereen daar aan tafel komt, en dat er iemand het gesprek vormgeeft en in staat is om verbindingen te leggen.”

Hij gaf aan te willen kijken of er een meer gestructureerd overlegplatform kan komen. Maar dan één die geen pressiegroep zal worden. Hoe dat precies moet gebeuren, wil hij onderzoeken.

?Stikstofprotesten gaan over meer dan stikstof alleen?

Een ander probleem waar Rutte nog geen antwoord op had, was dat van de groeiende kloof tussen stad en platteland. Die kloof was hem opgevallen, vertelde hij in het begin van het debat, tijdens zijn bezoeken aan boeren deze zomer. De gesprekken gingen over de stikstofproblematiek, maar Rutte zei gemerkt te hebben dat de stikstofprotesten ook over iets diepers gingen: over de vraag of het platteland nog het platteland mag zijn en of mensen daar hun leven mogen leven.

„In de loop der jaren hebben mensen daar, door maatschappelijke debatten, en door de mate waarin deze mensen zich vertegenwoordigd voelen in de politiek, een gevoel ontstaan van: is onze manier van leven wel even belangrijk en even te respecteren als andere manieren?”

De minister-president had daar geen oplossing voor. Maar, stelde hij, de stikstofdiscussie heeft dat probleem wel zichtbaar gemaakt.

 
 

Inloggen op de ledenportal