Boerderij: Eerste besmetting vogelgriep in Drenthe

27-09-2022

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

In Nieuw-Weerdinge (gemeente Emmen) (Dr.) is vogelgriep vastgesteld bij een bedrijf met vleeskuikens. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant.

Om verspreiding van het virus te voorkomen gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de ongeveer 201.600 vleeskuikens ruimen. Het is het eerste geval van vogelgriep in Drenthe nadat eind oktober 2021 in Zeewolde (Flev.) vogelgriep werd aangetroffen. Sindsdien is in totaal op 65 pluimveebedrijven en op 19 kleinschalige (hobby)pluimveehouderijen en kinderboerderijen vogelgriep vastgesteld. In totaal zijn 4,8 miljoen dieren geruimd, waarvan bijna 900.000 preventief.

Besmettingen in België

Vorige week waren er ook enkele vogelgriepbesmettingen in België. Van twee daarvan hebben de genomen maatregelen gevolgen voor pluimveehouders omdat ze grensoverschrijdend zijn. Dit geldt voor de besmetting in Sint-Laureins op 20 september die ook in een deel van Zeeuws-Vlaanderen voor beperkingen zorgt, en de besmetting in het Belgische Bocholt, die gevolgen heeft voor een deel van Noord-Brabant ten zuiden van Eindhoven en in Limburg ten oosten van Roermond.

Vervoersverbod

In de 1-kilometer zone rond het besmette bedrijf in Nieuw-Weerdinge liggen geen andere pluimveebedrijven. Binnen de 3-kilometer zone liggen zes andere bedrijven met pluimvee. De NVWA gaat die bedrijven screenen op vogelgriep. Ook worden deze bedrijven de komende veertien dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

In de 10-kilometerzone zijn 24 andere bedrijven met pluimvee gevestigd. Nieuw-Weerdinge ligt in regio 5 waar de ophok- en afschermplicht op 28 juni werd opgeheven. Nu is in een straal van 10 kilometer om het besmette bedrijf, voor een deel in de provincie Groningen, een ophok- en afschermplicht afgekondigd. In dit gebied geldt tevens een vervoersverbod. In een deel van dit gebied golden als beperkingen die waren ingesteld nadat op 6 september in Twist, net over de Duitse grens, vogelgriep was vastgesteld.

De vervoersverboden gelden voor alle vogels, broed- en consumptie-eierenvogels, mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht.

Landelijke maatregelen

Ook gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Verder is in tien regio’s in het noorden, westen en midden van het land de ophok- en afschermplicht nog onverminderd van kracht. En geldt een algemeen bezoekverbod van pluimveestallen met uitzondering van veterinair noodzakelijke bezoeken.

 
 

Inloggen op de ledenportal