Pluimveeweb: Drie vaccins tegen vogelgriep getest

29-09-2022
Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) onderzoekt de werking van drie vaccins tegen vogelgriep. In de proef worden de vaccins tegen het huidige H5-virus in legkippen getest. „Voordat vaccins kunnen worden gebruikt in de pluimveehouderij is meer informatie nodig over hun effectiviteit”, legt vogelgriepexpert Nancy Beerens uit. De proef gebeurt in opdracht van het ministerie van LNV.

De eerste vaccinproef vindt plaats in de onderzoeksfaciliteiten in de High Containment Unit van WBVR in Lelystad. Er worden nieuwe typen vaccins getest van drie verschillende farmaceuten. „We hopen met deze proef inzicht te krijgen in effectiviteit van de vaccins tegen ziekteverschijnselen en het effect ervan op de verspreiding van het virus”, aldus Beerens. “De proef loopt ongeveer drie maanden. We verwachten de eerste uitkomsten niet eerder dan in de loop van december”, vertelt Beerens.

Vogelgriep het hele jaar aanwezig

De roep om een werkend vaccin in de strijd tegen vogelgriep klinkt steeds luider, constateert Beerens. „Voorheen waren onze zomers nog vrij van vogelgriepinfecties. Dit jaar zagen we voor het eerst dat het vogelgriepseizoen niet ten einde liep met het vertrek van de trekvogels in april. Het virus heeft zich gehandhaafd door vogels die zomers in ons land zijn, te infecteren. Dat heeft ervoor gezorgd dat pluimveehouderij ook gedurende de zomer nog werd geconfronteerd met vogelgriep.” Voor de pluimveesector heeft dit grote gevolgen door de ruiming van (besmette) bedrijven, de vervoersverboden en de aanhoudende ophokplicht, die in grote delen van Nederland niet meer is ingetrokken sinds de eerste vogelgriepgevallen in oktober 2021.

Oplossing tegen vogelgriep

Vaccineren kent meerdere haken en ogen. „Het vogelgriepvaccin moet niet alleen goed beschermen tegen ziekte, maar ook tegen verspreiding van het virus. Want als een gevaccineerd koppel toch besmet zou raken met vogelgriep en dit niet wordt waargenomen door het uitblijven van ziekte, dan kan het virus zich ongemerkt verspreiden tussen bedrijven”, legt Beerens uit. Dit is een van de redenen dat er EU richtlijnen zijn die handel in gevaccineerd pluimvee beperken.

„De nieuwe typen vaccins die we in deze studie testen, beschermen naar verwachting beter tegen verspreiding van het virus. Ook is het mogelijk om gevaccineerde dieren te onderscheiden van geïnfecteerde dieren met specifieke diagnostiek.” In verschillende Europese landen lopen momenteel vaccinatiestudies. „De uitkomsten van deze studies zijn heel belangrijk om alle EU-lidstaten mee te krijgen in het spoor van vaccinatie.”

Eerste stap in onderzoek vaccinatie pluimvee

De huidige vaccinproef bij WBVR is een eerste stap in het onderzoek naar de mogelijkheden van vaccinatie bij de bestrijding van het vogelgriepvirus in de pluimveesector. De uitkomsten van het onderzoek, dat in december 2022 wordt afgerond, vormen de basis voor vervolgonderzoek waarin vaccins in het veld worden getest.

 
 

Inloggen op de ledenportal